W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót
Rybactwo i morze Unia Europejska - Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Wiata rekreacyjna nad Jeziorem Królewskim

Wiata Rekreacyjna nad Jeziorem Królewskim

Gmina Krzyż Wielkopolski otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i morze” 2014-2020 na realizację zadania pt.: „Wiata Rekreacyjna nad Jeziorem Królewskim” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie, w tym związane z realizacją operacji własnych LGD, o których mowa w art. 17 ust. 3 pkt 2 ustawy o rozwoju lokalnym, w ramach celu Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego obejmującej Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką. W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: Poprzez postawienie wiaty rekreacyjnej nad Jeziorem Królewskim poprawi się dostęp mieszkańców obszaru LGD do publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Dofinansowanie: 44 013,00 złotych

Zdjęcia (6)

{"register":{"columns":[]}}