W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Gminnego Przedszkola Publicznego w Krzyżu Wielkopolskim - Przedszkole nr 1 im. M. Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim ul. Akacjowa 1

Budynek przedszkola

UE SWW

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Dzięki  środkom pozyskanym z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 11 „INSTRUMENT REACT-EU EFRR”, Działania 11.3 „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze poprawy efektywności energetycznej w sektorze publicznym (REACT-EU) Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Gmina Krzyż Wielkopolski przystąpiła do realizacji Projektu pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Gminnego Przedszkola Publicznego w Krzyżu Wielkopolskim (Przedszkole nr 1 im. M. Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim, ul. Akacjowa 1)”.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku Przedszkola nr 1 im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim poprzez jego kompleksową i głęboką termomodernizację.

Wszystkie ujęte w projekcie prace termomodernizacyjne wynikają  z opracowanego na jego potrzeby audytu energetycznego i obejmują m.in.: ocieplenie przegród zewnętrznych (stropodach, ściany zewnętrzne), wymianę drzwi zewnętrznych, a także wymianę instalacji centralnego ogrzewania z wymianą grzejników. W projekcie ujęto również niezbędne prace odtworzeniowe, bezpośrednio powiązane z realizowanymi pracami termomodernizacyjnymi. Elementem projektu jest również wymiana oświetlenia na energooszczędne.

Realizacja powyższego projektu przyczyni się do znaczącej poprawy efektywności energetycznej budynku Przedszkola nr 1 im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim, zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną, a tym samym redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza (w tym pyłów PM10) oraz gazów cieplarnianych (w szczególności CO2).

Całkowita wartość inwestycji wynosi: 1.071.693,13 PLN

Dofinansowanie z EFRR: 823 282,33 PLN

Beneficjent: Gmina Krzyż Wielkopolski

 

www.mapadotacji.gov.pl

Zdjęcia (2)

{"register":{"columns":[]}}