W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Susza - zgłoś szkodę rolniczą

24.07.2023

Susza

Podstawą oszacowania szkód spowodowanych przez suszę nadal będzie złożenie indywidualnie przez poszkodowanego producenta rolnego wniosku za pośrednictwem aplikacji.

Aplikacja „zgłoś szkodę rolniczą” od soboty 22 lipca 2023 r. dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi aplikacje.gov.pl/app/susza/.

Aby złożyć wniosek przez aplikację należy mieć założony profil zaufany oraz mieć przygotowane:

  • numer identyfikacyjny, nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  • skan polisy ubezpieczenia ‒ co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych ‒ od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarczych jeżeli producent rolny chce korzystać z formy pomocy  w pełnych wysokościach,
  • dokumentację fotograficzną szkód, spowodowanych wystąpieniem suszy, potwierdzającą ich zakres (dokumentacja jest opcjonalna, tj. dopuszcza się złożenie wniosku bez dokumentacji fotograficznej).

Szczegółowe informacje czy na danej gminie występuje zjawisko suszy i w jakim zakresie link tutaj: susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023,3002043/

W przypadku, gdy rolnik chciałby dodatkowo (nieobowiązkowe), aby szacowania dokonała również komisja poprzez lustrację na miejscu, mogą zgłosić ten fakt w Urzędzie Miejskim w Krzyżu Wielkopolskim (wzór wniosku w załączniku) w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania, nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy. Szacowane będą wyłącznie uprawy pozostające na polach, uprawy zżęte nie będą szacowane. Szacunki przez komisje nie gwarantują wyższej wypłaty odszkodowania.

W przypadku wystąpienia szkód w gospodarstwie położonym na terenie kilku gmin, stosowny wniosek należy złożyć do każdej z gmin na terenie, w którym wystąpiły szkody.

BARDZO WAŻNE

Wszyscy muszą złożyć wniosek przez aplikację „zgłoś szkodę rolniczą” do 15 października, bez tego szacowanie komisji z Gminy nie będzie ważne.

Rafał Sroka
Burmistrz Krzyża Wielkopolskiego

Materiały

Wniosek o oszacowanie strat powstałych w uprawach rolnych na skutek suszy w 2023r.
wniosek​_susza.xlsx 0.01MB
Wniosek o oszacowanie strat powstałych w uprawach rolnych na skutek suszy w 2023r.
wniosek​_susza.pdf 0.06MB
Zgoda na przetwarzanie danych. Klauzula RODO.
susza​_zgoda​_RODO.pdf 0.11MB
{"register":{"columns":[]}}