W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Statuty sołectw - konsultacje

11.10.2022

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie kobietę i mężczyznę w strojach biurowych, rozmawiających ze sobą, po prawej stronie na beżowym tle zarys grafiki z literą i oraz napis Informacja.

Ogłoszenie
o konsultacjach społecznych z mieszkańcami w celu uzyskania opinii dotyczących statutów sołectw Gminy Krzyż Wielkopolski

Burmistrz Krzyża Wielkopolskiego zaprasza Mieszkańców Sołectw do wzięcia udziału w  konsultacjach społecznych dotyczących statutów sołectw Gminy Krzyż Wielkopolski.

Sposób, tryb i termin konsultacji określa Uchwała Nr XLVI/400/2022 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskiego z dnia 14 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w celu uzyskania opinii dotyczących statutów sołectw Gminy Krzyż Wielkopolski.

Projekty statutów sołectw zostaną wyłożone do publicznego wglądu na okres 14 dni w Urzędzie Miejskim w Krzyżu Wielkopolskim, na stronie internetowej gminy www.krzyz.pl oraz na tablicach ogłoszeń właściwych sołectw.

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w dniach od 12.10.2022 r. do 26.10.2022 r. w formie zebrania opinii, uwag i propozycji do treści projektowanych statutów.

Opinie, uwagi i propozycje mogą być składane:

  1. osobiście w Urzędzie Miejskim w Krzyżu Wielkopolskim ul. Wojska Polskiego 14,
  2. korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim, ul. Wojska Polskiego 14, 64-761 Krzyż Wielkopolski,
  3. drogą elektroniczną na adres e-mail: um@krzyz.pl.

Opinie, uwagi i propozycje muszą zawierać:

  1. wskazanie sołectwa,
  2. imię i nazwisko mieszkańca,
  3. adres zamieszkania,
  4. opinię, uwagę lub propozycję odnoszącą się do treści projektowanych statutów danego sołectwa.

Opinie, uwagi lub propozycje zgłaszane w formie pisemnej muszą zawierać również czytelny podpis mieszkańca.

Opinie, uwagi i propozycje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego  w Krzyżu Wielkopolskim po dniu zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.

Rafał Sroka
Burmistrz Krzyża Wielkopolskiego

{"register":{"columns":[]}}