W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO), informujemy:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Burmistrz Krzyża Wielkopolskiego
ul. Wojska Polskiego 14, 64-761 Krzyż Wielkopolski

W sprawach związanych z danymi osobowymi, można kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, Panem Rafałem Kaźmierczakiem, pod adresem e-mail: iod@krzyz.pl.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do celów związanych z wypełnieniem  obowiązków prawnych ciążących na Gminie, realizacji umów i zadań, przez okres ich realizacji, zgodnie z ustawami m.in: o samorządzie gminnym, Kodeks postępowania administracyjnego, o dostępie do informacji publicznej, o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, o podatku leśnym, o rachunkowości, Prawo zamówień publicznych, Kodeks Pracy, o rachunkowości oraz po ich zakończeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami kancelaryjnymi i archiwalnymi.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom wspomagającym nas w informatycznym przetwarzaniu danych, dostawcy usług hostingu poczty mailowej w przypadku korespondencji prowadzonej drogą mailową, dostawcy usług brakowania bądź archiwizowania dokumentacji i nośników danych, usług doradztwa prawnego, na podstawie umowy powierzenia danych osobowych.

W zakresie, który nie jest ograniczony innymi przepisami prawa, posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Pani/Pana zgody.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów jest wymogiem ustawowym, natomiast w zakresie danych przekazanych dobrowolnie, treść ewentualnej zgody lub umowy będzie określać, w jakim celu będziemy przetwarzać te dane.

Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych odbiorcom w państwach  trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.

Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym profilowania.


W związku z transmisją oraz nagrywaniem obrad sesji Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim,  udostępnione zgodnie z prawem dane i wizerunek osób znajdujących się na sali posiedzeń, zabierających głos i znajdujących się w obszarze filmowanym, mogą zostać wykorzystane dla potrzeb realizacji transmisji, nagrań oraz protokołów obrad.

W związku z prowadzeniem kanału YouTube Gminy Krzyż Wielkopolski udostępnione zgodnie z prawem dane, mogą zostać wykorzystane dla potrzeb udostepniania nagrań.

Dane osobowe mogą być w tym zakresie przekazywane do państwa trzeciego, jakim są Stany Zjednoczone Ameryki, przy użyciu platformy internetowej YouTube firmy Google Ireland Limited. Przekazywanie danych osobowych do ww. państwa trzeciego nie znajduje podstawy w decyzji Komisji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, o której mowa w art. 45 ust. 1 RODO.

Szczgółowe dane doytyczące przetwarzania danych przez Google Ireland Limited dostępne są pod adresem: policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl&gl=pl


W związku z prowadzeniem strony Gminy Krzyż Wielkopolski  na portalu Facebook,  udostępnione zgodnie z prawem dane, mogą zostać wykorzystane dla potrzeb prowadzenia serwisu.

Dane osobowe mogą być w tym zakresie przekazywane do państwa trzeciego, jakim są Stany Zjednoczone Ameryki, przy użyciu platformy internetowej Facebook firmy Meta Platforms. Przekazywanie danych osobowych do ww. państwa trzeciego nie znajduje podstawy w decyzji Komisji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, o której mowa w art. 45 ust. 1 RODO.

Szczgółowe dane doytyczące przetwarzania danych przez Meta Platforms dostępne są pod adresem: www.facebook.com/about/privacy.


Materiały

Klauzula informacyjna - przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
Klauzula​_dowody​_osobiste.pdf 0.15MB
Klauzula informacyjna - przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
Klauzula​_ewidencja​_ludnosci.pdf 0.39MB
Klauzula informacyjna USC - przetwarzanie w związku z ustawami: z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego, z dnia 17 października 2008 r., o zmianie imienia i nazwiska
Klauzula​_USC.pdf 0.16MB
Klauzula informacyjna - udzielenie wsparcia stronom realizującym zadania związane z pomocą poszkodowanym w skutek wojny w Ukrainie
Klauzula​_Ukraina.pdf 0.70MB
{"register":{"columns":[]}}