W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Program Inwestycji Strategicznych

Polski Ład

Gmina Krzyż Wielkopolski w ramach Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, otrzymała z Banku Gospodarstwa Krajowego promesy na zgłoszone do dofinansowania następujące zadania inwestycyjne:

W ramach pierwszej edycji:

Budowa dróg gminnych – ulice: Jaśminowa, Cyprysowa, Cisowa i Wrzosowa w Krzyżu Wielkopolskim – kwota wsparcia 4 750 000,00 zł.

„Budowa dróg gminnych – ulice: Jaśminowa, Cyprysowa, Cisowa i Wrzosowa w Krzyżu Wielkopolskim” – zadanie obejmuje ulice Jaśminową, Cyprysową, Cisową i Wrzosową w Krzyżu Wielkopolskim. Rezultatem zadania będzie zmiana nawierzchni jezdni z gruntowej na utwardzoną wraz z budową infrastruktury drogowej i technicznej, tj.: oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa, budowa chodników, przejść dla pieszych, zjazdów indywidualnych do posesji, montaż oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego. Jezdnia, chodniki oraz włączenia zostaną wykonane z kostki betonowej.

W edycji 2/2021 zgłoszono takie zadanie jak:

Przebudowa i budowa dróg gminnych: ul. Sienkiewicza (dz. nr 690) Osiedle Miejskie (dz. nr 1342), ul. Dębowa (dz. nr 1337) oraz drogi w Hucie Szklanej (dz. nr 345 ) – kwota wsparcia 4 840 409,11 zł.

„Przebudowa i budowa dróg gminnych: ul. Sienkiewicza (dz. nr 690) Osiedle Miejskie (dz. nr 1342), ul. Dębowa (dz. nr 1337) oraz drogi w Hucie Szklanej (dz. nr 345 )” – zadanie obejmuje ulice Sienkiewicza, Osiedle Miejskie i Dębową w Krzyżu Wielkopolskim oraz drogę gminną w miejscowości Huta Szklana zlokalizowaną na dz. nr 345. Rezultatem zdania będzie:

- w ciągu ul. Dębowej oraz Osiedle miejskie: zmiana nawierzchni jezdni z gruntowej na utwardzoną wraz z budową infrastruktury drogowej i technicznej, tj. kanalizacja deszczowa, budowa chodników, przejść dla pieszych, zjazdów indywidualnych do posesji, montaż oznakowania pionowego                              i wykonanie oznakowania poziomego. Jezdnia, chodniki oraz włączenia zostaną wykonane z kostki betonowej.

- w ciągu ul. Sienkiewicza: zmiana nawierzchni jezdni z płyt betonowych na nawierzchnię bitumiczną wraz z przebudową istniejących chodników.

- w ciągu drogi gminnej w Hucie Szklanej zlokalizowanej na dz. nr 345: zmiana nawierzchni jezdni                  z gruntowej na bitumiczną wraz z budową chodników, przejść dla pieszych, zjazdów indywidualnych oraz montażem oznakowania pionowego i wykonaniem oznakowania poziomego.

edycji nr  3PGR/2021 promesę uzyskało zadanie:

Przebudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 1 im. M. Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim – kwota wsparcia 2 000 000,00 zł.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i modernizacja Przedszkola nr 1 im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim, mająca na celu zwiększenie jakości usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego, dostosowanie obiektu do norm i standardów obowiązujących dla tego typu obiektów, jak również dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz poprawa warunków lokalowych do realizacji zadań oświatowych w gminie.

Inwestycja będzie polegała m.in. na: wykonaniu robót budowlanych w budynku przedszkola, polegających na przebudowie pomieszczeń w związku ze zmianą ich funkcji.  Sale wychowawczo-dydaktyczne zostaną wymalowane, zmienione zostaną podłogi parkietowe na podłogi pokryte odpowiednim materiałem, nie ulegającym szybkiemu niszczeniu, zostaną wymienione i zakupione nowe meble oraz sprzęt dydaktyczny. W ramach inwestycji zostanie wymieniona stolarka drzwiowa oraz wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej wraz z remontem łazienek dla dzieci oraz personelu.

W wyniku realizacji inwestycji w infrastrukturę wychowania przedszkolnego, poprawie ulegnie poziom prawidłowego rozwoju psychoruchowego oraz przebiegu wychowania i kształcenia dzieci z całej Gminy Krzyż Wielkopolski, zwiększy się poziom ich bezpieczeństwa. Zapewniony zostanie dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Polski Ład

 

{"register":{"columns":[]}}