W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Oszacowanie strat w uprawach rolnych

19.07.2022

Pole uprawne - pomoc suszowa

Rolniku!

Jeżeli na obszarze prowadzenia upraw rolnych wystąpiła susza możesz złożyć wniosek o oszacowanie strat w uprawach rolnych przez aplikację na stronie internetowej www.gov.pl, w zakładce- Usługi dla obywatela/Nieruchomości i środowisko/Złóż wniosek o oszacowanie spowodowanych przez suszę strat w uprawach rolnych.

Suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września danego roku – klimatycznego bilansu wodnego poniżej określonej wartości dla poszczególnych gatunków lub grup roślin uprawnych oraz kategorii glebowych.

Wnioski na rok 2022 nie są jeszcze aktywne. Spodziewać się ich można w najbliższym czasie.

 Wniosek mogą złożyć producenci rolni, którzy posiadają Profil Zaufany (PZ). Dzięki PZ możliwe jest podpisanie wniosku podpisem zaufanym.  Otrzymasz protokół oszacowania szkód, który jest niezbędny do ubiegania się o pomoc w ramach, określonych przez Radę Ministrów, programów pomocy.

                Ponadto wniosek może złożyć producent rolny:

  • któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  • w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Ustawa  z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich - Dz. U. z 2019 r. poz. 477);
  • będący mikro, małym średnim albo dużym przedsiębiorstwem.

Rolniku musisz przygotować:

  • numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  • skan polisy ubezpieczenia – co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych uprawianych w plonie głównym , wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych – od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarczych jeżeli producent rolny chce korzystać z formy pomocy w pełnych wysokościach;
  • dokumentację fotograficzną szkód, spowodowanych wystąpieniem suszy, potwierdzającą ich zakres (dokumentacja jest opcjonalna, tj. dopuszcza się złożenie wniosku bez dokumentacji fotograficznej).
{"register":{"columns":[]}}