W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Maluch + Pierwszy Żłobek w Krzyżu Wielkopolskim

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, w  naszej gminie, w ramach programu „MALUCH+” 2019 zostanie otwarty pierwszy żłobek.

Celem Programu „MALUCH+” 2019 jest udzielenie finansowego wsparcia prowadzącym instytucje opieki dla dzieci w wieku do lat 3 lub zamierzających prowadzić takie instytucje. Dofinansowanie przeznaczone jest na tworzenie oraz utrzymanie miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u dziennych opiekunów. Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty), o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603, ze zm.).

Działania na rzecz tworzenia i utrzymania miejsc w instytucjach opieki dla najmłodszych dzieci zostały określone w 4 modułach. Gmina Krzyż Wielkopolski w miesiącu grudniu 2018 r. złożyła stosowny wniosek w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu  w ramach modułu  1a (dla jst) – dofinansowane będą zadania tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego utworzenia miejsc na terenie tych gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 3 mln zł (ww. warunki muszą być spełnione łącznie).

Przedmiotem projektu jest dostosowanie części obiektu istniejącego budynku szkolnego przy ul. Zachodniej  15 w Krzyżu Wielkopolskim z przeznaczeniem na ,,żłobek w organizacji”. Podjęta inicjatywa ma na celu utworzenie z dniem 1 września 2019 r. żłobka z nowymi miejscami w liczbie 8, zgodnie z przepisami o opiece nad dziećmi do lat 3. Przedmiotem zadania jest dofinansowanie prac adaptacyjnych pozwalających wyłączenie części obiektu  z przeznaczeniem tylko na żłobek: utworzeniuezaplecza sanitarnego, przygotowanie lokalu zgodnie z obowiązującymi przepisami, w którym ma być prowadzony żłobek (powierzchnia ta stanowić będzie 2 odrębne, przedzielone sale, w tym jedna do odpoczynku dzieci i jedna przeznaczona na zajęcia/zabawę), zakup pomocy dydaktycznych, urządzenie na zewnątrz małego placu zabaw tylko na potrzeby dzieci z żłobka.

Do tej pory w gminie Krzyż Wielkopolski w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez burmistrza  Krzyża Wielkopolskiego nie funkcjonował żłobek.

Wartość zadania określona we wniosku o dofinansowanie wyniosła 260 000,00 zł., w tym dofinansowanie  w kwocie 208 000,00 zł.,  co stanowi 80% kosztów całkowitych zadania.

Dodatkowo nasza gmina uzyskała dofinansowanie do bieżącego funkcjonowania żłobka w 2019 r. w kwocie 3 200,00 zł.

Logo UE

{"register":{"columns":[]}}