W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

LGD - powiew wiosny

25.03.2022

LGD spotkanie

Pomimo, że realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dużymi krokami dobiega już końca to przed nami rok intensywnej i wytężonej pracy.

Rozwój przedsiębiorczości jest bardzo istotny na obszarach wiejskich, stąd też jest ważnym elementem naszej LSR, szczególnie walki z bezrobociem wśród kobiet, aktywizacji zawodowej oraz możliwością dostępu do szerokiej gamy produktów i usług przez mieszkańców. Dzięki uzyskaniu dodatkowych środków, rok 2022 rozpoczęliśmy naborem w zakresie wsparcia osób, które chcą założyć własny biznes.  

W styczniu przyjmowaliśmy wnioski na podejmowanie działalności gospodarczej. W międzyczasie odbyły się dwa spotkania informacyjno-szkoleniowe dotyczące przygotowania wniosków o przyznanie pomocy oraz zasad realizacji operacji. Zainteresowanie uzyskaniem wsparcia w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej było bardzo duże, jednak nie wszyscy zdecydowali się na złożenie wniosku. Ostatecznie wpłynęły 22 wnioski, z czego 19 operacji zostało pozytywnie ocenionych oraz wybranych do realizacji przez Radę. Niestety limit dostępnych środków nie został w pełni wykorzystany, dlatego też w drugiej połowie roku przewidujemy ogłoszenie kolejnego naboru na podejmowanie działalności gospodarczej.

Nie zapominamy o organizacjach i samorządach, które chcą rozwijać przestrzeń, w której miłośnicy aktywnych form spędzania czasu, będą mogli odkryć  wiele ciekawych zakątków i rozwinąć swoje zainteresowania. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, ogłosiliśmy nabór wniosków na Odnowę obszaru LGD, dając szansę na powstanie nowych obiektów w zakresie turystyki i rekreacji obszaru LSR. Obecnie trwa przyjmowanie wniosków, które zakończymy 8 kwietnia.

Nie zwalniając tempa, 25 stycznia ogłosiliśmy kolejny i już ostatni w tym okresie programowania konkurs „Aktywni Mieszkańcy”. Jak zawsze konkurs ten dedykowany był lokalnym liderom społecznym działającym w organizacjach pozarządowych i grupach nieformalnych. Do naszego biura wpłynęły łącznie 23 oferty w trzech kategoriach: „Turystyka, rekreacja i promocja”, „Kultywowanie dziedzictwa lokalnego” oraz „Inicjatywy lokalne na rzecz społecznej integracji”.
15 marca komisja konkursowa dokonała oceny formalnej i merytorycznej wyłaniając 15 najciekawszych  pomysłów. Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym! 
Oj, będzie się działo!!!

24 lutego zorganizowaliśmy uroczystą Galę „Działaj Lokalnie 2021” w restauracji „Dobra Świnia”.
W postaci krótkich prezentacji podsumowaliśmy zwieńczone projekty, a także poznaliśmy efekty i odczucia urzeczywistnionych pomysłów. Podane liczby dotyczące uczestników biorących udział w projekcie, wolontariuszy zaangażowanych w realizację projektu czy ilość przygotowanych wydarzeń, warsztatów, szkoleń zrobiły na nas wszystkich ogromne wrażenie. Gala „Działaj Lokalnie” była również okazją do wspólnego spotkania, rozmów, których ostatnio tak bardzo nam brakuje,
a także wymiany cennych doświadczeń. W trakcie spotkania nagrodziliśmy również organizacje, które dodatkowo w ramach konkursu „Opowiedz...” do końca roku 2021 zdecydowały się na przygotowanie krótkiego filmiku obrazującego efekty realizacji swoich projektów. Z pięciu nadesłanych prac na etapie lokalnym, Komisja konkursowa wyłoniła trzy filmy. które zostały nagrodzone. Jednocześnie, decyzją Komisji wszystkie trzy filmy, będą reprezentować nasz Ośrodek (ODL) w eliminacjach ogólnopolskich. Program „Działaj Lokalnie” oraz  konkurs „Opowiedz…” 
to inicjatywy  dofinansowane ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Niebawem rusza kolejna edycja programu, dlatego już teraz zachęcamy do wzięcia udziału w tegorocznej edycji konkursu. W związku z trudną sytuacją naszych sąsiadów, uzyskaną dotację będzie można wykorzystać na niesienie pomocy uchodźcom z Ukrainy w ramach nowej ścieżki grantowej - „Działaj Lokalnie, Solidarnie z Ukrainą”.

Zgodnie z Planem Komunikacji, w marcu zorganizowaliśmy spotkanie z reprezentantami partnerów samorządowych tworzących Czarnkowsko-Trzcianecką Lokalną Grupę Działania - włodarzami gmin oraz powiatu. Podczas spotkania omówiliśmy stan realizacji wskaźników i głównych założeń LSR, a także przedstawiliśmy działania zaplanowane na rok 2022.

Jesteśmy w trakcie realizacji kilku projektów współpracy. Jednym z nich jest projekt „Szlakiem Ukrytych Skarbów” realizowany w partnerstwie z trzema innymi Lokalnymi Grupami Działania- „Kraina Trzech Rzek” w Obornikach, „Puszcza Notecka” w Międzychodzie oraz „Trakt Piastów” w Łubowie. W ramach projektu na naszym obszarze powstało 8 wiat turystyczno-rekreacyjnych. Dodatkowym elementem będzie mapa interaktywna łącząca obszar turystyczny oraz wydarzenia promujące projekt- w naszym regionie odbędą się 3 rajdy rowerowe.

W lutym rozpoczęliśmy również realizację drugiego projektu współpracy pod nazwą „Kulinarno – owocowa promocja regionu”.  Partnerami tego wspólnego przedsięwzięcia jest: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią, Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów” i MY. Założeniem projektu jest szeroka promocja sadownictwa między innymi poprzez  zaangażowanie restauratorów do wykorzystywania w swojej działalności owoców pochodzących od lokalnych sadowników i plantatorów. W ramach projektu odbyło się dwudniowe szkolenie prowadzone przez reprezentantów Sandomierskiego Szlaku Jabłkowego. Kolejnym etapem będzie wizyta studyjna w Warce, gdzie znajduje się największy w Europie szlak jabłkowy. W okresie letnim zostaną zorganizowane kolacje degustacyjne z wykorzystaniem owoców przez lokalnych restauratorów. Natomiast zwieńczeniem projektu będzie publikacja zebranych informacji na temat restauratorów i wykorzystywanych przez nich  przepisów, a także opracowany przez nas album promujący lokalne sadownictwo.

W połowie roku rozpoczniemy także realizację projektu współpracy międzynarodowej „Przedsiębiorczość i Turystyka”, którego partnerami są: LGD „Kraina Trzech Rzek” w Obornikach oraz Local Action Group  Sekcov – Topl ze Słowacji. Celem projektu jest aktywizacja grup defaworyzowanych, przede wszystkim kobiet spełniających się w roli przedsiębiorcy. 
W ramach projektu odbędzie się wizyta studyjna w Słowacji, gdzie Polki będą miały możliwość poznania dobrych przykładów przedsiębiorczych kobiet. Natomiast  kobiety ze Słowacji odwiedzą nasz region, gdzie pochwalimy się aktywnością i przedsiębiorczością Polek z obszaru Czarnkowsko-Trzcianeckiej LGD oraz LGD „Kraina Trzech Rzek”.

Przed nami również realizacja operacji własnej „Produkty lokalne i Turystyka jako dobre praktyki dla liderów z obszaru Czarnkowsko-Trzcianeckiej LGD”,  w ramach której odbędzie się wyjazd studyjny na Podlasie, celem poznania dobrych praktyk w zakresie przedsiębiorczości, turystyki wiejskiej, inicjatyw opartych na lokalnych zasobach i produktach tradycyjnych, a także tworzenia sieci współpracy różnych podmiotów. Wyjazd będzie okazją do zapoznania się z możliwościami jakie niesie nam przyszły okres programowania, czyli realizacja strategii wielofunduszowej.

Codziennie w Biurze LGD nieodpłatnie świadczymy usługi doradcze. Zachęcamy także do odwiedzenia naszej strony internetowej www.czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl oraz profilu na Facebooku, aby śledzić nasze działania.

W tym intensywnym czasie pracy nad realizacją działań projektowych realizowanych w ramach PROW 2014-2020, w drugim półroczu tego roku rozpoczniemy również prace nad nową Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2023-2027. Przed nami wiele spotkań z mieszkańcami każdej z gmin tworzących obszar Czarnkowsko-Trzcianeckiej LGD, na których wspólnie poruszymy tematy: Co chcesz zrobić lub zmienić w swojej gminie? Omówimy potrzeby, trudności, problemy, które należy lub można rozwiązać w lokalnym obszarze dzięki realizacji projektów, a także jakie projekty chcielibyśmy realizować na naszym obszarze.

Zachęcamy wszystkich do współpracy – RAZEM możemy zaplanować i zrobić więcej!!!

Zdjęcia (2)

{"register":{"columns":[]}}