W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót
Rybactwo i morze Unia Europejska - Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Kontynuacja biologicznej remediacji kąpieliska na Jeziorze Królewskim w Krzyżu Wielkopolskim

Gmina Krzyż Wielkopolski otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego „Rybactwo i morze” 2014-2020 na realizację zadania pt.: „Kontynuacja biologicznej remediacji kąpieliska na Jeziorze Królewskim w Krzyżu Wielkopolskim” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w programie, w tym związane z realizacją operacji własnych LGD, o których mowa w art. 17 ust. 3 pkt 2 ustawy o rozwoju lokalnym, z wyłączeniem projektów grantowych, o których mowa w art. 17 ust. 3 pkt 1 ustawy o rozwoju lokalnym, w ramach celu: Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu, obejmującej odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska wodnego przez renaturyzację zbiorników wodnych i terenów przyległych do tych zbiorników, w przypadku jego zniszczenia w wyniku procesu eutrofizacji wód publicznych. W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: Projekt zakłada wykonanie prac bioremediacyjnych na terenie kąpieliska nad Jeziorem Królewskim na działce nr 1. Wszystkie działania doprowadzą do likwidacji przyczyn zaburzenia równowagi biologicznej. Zmniejszą się straty spowodowane negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi.

Dofinansowanie: 95 472,00 zł

{"register":{"columns":[]}}