W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Sprzedaż alkoholu - koncesja

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Materiały

wniosek o wydanie zezwolenia
wniosek​_o​_wydanie​_zezwolenia.odt 0.02MB

Wymagane dokumenty

1. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.

2. Kserokopia pisemnej zgody właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

3. Kserokopia decyzji właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 z późn. zm.

Opłaty

1. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa.

2. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu - z wyjątkiem piwa.

3. 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Powyższa opłata dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie i wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia.

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia roku następnego pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych na podstawie którego obliczana jest wysokość opłaty. W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń.

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Spraw Obywatelskich (Wydział Zdrowia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną)

ul. Obłońska 20, pok. 6

Kontakt

82 564 31 06

Wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych

Materiały

wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego
wniosek​_o​_wydanie​_zezwolenia​_jednorazowego.odt 0.02MB

Wymagane dokumenty

1. Kserokopia stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży wraz z kserokopią aktualnego dowodu wpłaty jeżeli stały punkt sprzedaży znajduje się poza terenem Miasta Chełm.

2. (Do wglądu) Oryginał stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży wraz z kserokopią aktualnego dowodu wpłaty jeżeli stały punkt sprzedaży znajduje się poza terenem Miasta Chełm.

Opłaty

Opłata za zezwolenie jednorazowe wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia w wysokości:

1. 43,75 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa.

2. 43,75 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa).

3. 175 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Spraw Obywatelskich (Wydział Zdrowia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną)

ul. Obłońska 20, pok. 6

Kontakt

82 564 31 06

Zezwolenie na wyprzedaż napojów alkoholowych

Materiały

wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych
wniosek​_o​_wydanie​_zezwolenia​_na​_wyprzedaż​_napojów​_aloholowych.odt 0.02MB

Wymagane dokumenty

1. Kserokopia protokółu inwentaryzacyjnego (ilościowo – wartościowy wg cen sprzedaży dla poszczególnych kategorii) posiadanych zapasów napojów alkoholowych.

Opłaty

Opłata za korzystanie z zezwolenia: 1. 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa.

2. 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu - z wyjątkiem piwa.

3. 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Spraw Obywatelskich (Wydział Zdrowia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną)

ul. Obłońska 20, pok. 6

Kontakt

82 564 31 06

Oświadczenie o wartości sprzedaży
Rezygnacja z koncesji na alkohol
{"register":{"columns":[]}}