W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Działalność gospodarcza

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Informacje i wnioski

WAŻNE: Sprawę dotyczącą wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej można załatwić w całości przez internet bez wychodzenia z domu. Wystarczyć skorzystać z usług online na stronie internetowej www.biznes.gov.pl lub prod.ceidg.gov.pl.

Do wykonywania czynności na wymienionych witrynach wystarczy profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczna.

Działalność gospodarczą można zarejestrować również w sposób tradycyjny korzystając z poniższego wniosku.

Materiały

Wniosek CEIDG
Wniosek​_CEIDG.pdf 0.17MB
Instrukcja wypełnienia wniosku CEIDG
Instrukcja​_wypełnienia​_wniosku​_CEIDG.pdf 0.86MB

Wymagane dokumenty

1. Paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo.

2. Pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.

3. Dokument potwierdzający aktualny status obywatela innych państw niż państwa członkowskie UE.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYPEŁNIENIA WNIOSKU ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU (WYŻEJ)

Opłaty

1. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł (z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

2. Wnioski CEIDG-1 są wolne od opłat.

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Obsługi Mieszkańców (Wydział Ewidencji Ludności)

ul. Pocztowa 50 (wejście od parkingu) pok.5

Kontakt

82 564 01 47

Udostępnienie danych osobowych z Ewidencji Działalności Gospodarczej

Materiały

Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji działalności gospodarczej
Wniosek​_o​_udostępnienie​_danych​_z​_ewidencji​_działalności​_gospodarczej.pdf 0.07MB

Wymagane dokumenty

Potwierdzenie dokonania opłaty.

Opłaty

1. Za wydanie zaświadczenia – 17 zł.

2. Za potwierdzenie zgodności z odpisem danych przedsiębiorcy figurujących w gminnej archiwalnej ewidencji – 5 zł od każdej strony.

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Obsługi Mieszkańców (Wydział Kontaktów z Mieszkańcami)

ul. Lubelska 65, pok. 2

{"register":{"columns":[]}}