W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Transport

Licencja/pośrednictwo przy przewozie rzeczy

Materiały

Wniosek - licencja pośrednictwo rzeczy
wniosek​_licencja​_pośrednictwo​_rzeczy.pdf 0.09MB

Wymagane dokumenty

1. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem oraz kopia certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby (załącznik nr 1 powyższego wniosku).

2. Oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełniają wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (załącznik nr 2 powyższego wniosku).

3. Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50 000 euro.

4. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie (zmianę) licencji na konto Bank PEKAO S.A. I o/Chełm Nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

5. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 3 powyższego wniosku).

Opłaty

1. Do 15 lat - od 2 do 15 lat – 800 zł.

2. Powyżej - od - 15 do 30 lat – 900 zł.

3. Powyżej - od - 30 do 50 lat – 1000 zł.

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Architektury, Geodezji i Inwestycji (Wydział Dróg i Transportu)

ul. Lubelska 65

Kontakt

82 565 56 16

Licencja na przewóz osób

Materiały

Wniosek licencja na przewóz osób (sam. osobowy 7-9 osób)
wniosek​_licencja​_na​_przewóz​_osób​_(sam​_osobowy​_7-9​_osób).pdf 0.09MB

Wymagane dokumenty

1. Oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej jednoosobowo działalność gospodarczą, że spełniają wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (załącznik nr 1 powyższego wniosku).

2. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, albo oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w tym przepisie (załącznik nr 2 powyższego wniosku).

3. Zaświadczenie o niekaralności wydane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku - dotyczy przedsiębiorców osobiście wykonujących przewóz, zatrudnionych kierowców oraz osób niezatrudnionych lecz wykonujących osobiście przewóz na rzecz przedsiębiorcy.

4. Wykaz kierowców (załącznik nr 3 powyższego wniosku).

5. Wykaz pojazdów (załącznik nr 4 powyższego wniosku).

6. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 5 powyższego wniosku).

7. Dowód uiszczenia opłaty.

Opłaty

1. Do 15 lat - do 15 lat – 700 zł.

2. Powyżej - od - 15 do 30 lat – 800 zł

3. Powyżej - od - 30 do 50 lat – 900 zł

+ 10% za każdy zgłoszony pojazd.

Za wydanie wypisu z licencji opłata wynosi 1%.

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Architektury, Geodezji i Inwestycji (Wydział Dróg i Transportu)

ul. Lubelska 65

Kontakt

82 565 56 16

Karta licencji TAXI

Materiały

Wniosek TAXI
wniosek​_TAXI​_2021.pdf 0.11MB

Wymagane dokumenty

1. Oświadczenie o niekaralności członków organu zarządzającego osoby prawnej, osób zarządzających spółką jawną lub komandytową lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą (załącznik nr 1 powyższego wniosku).

2. Zaświadczenie o niekaralności wydane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku - dotyczy przedsiębiorców osobiście wykonujących przewóz oraz zatrudnionych kierowców.

3. Wykaz kierowców (załącznik nr 2 powyższego wniosku).

4. Wykaz pojazdów (załącznik nr 3 powyższego wniosku).

5. Dowód uiszczenia opłaty za licencję.

6. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 4 powyższego wniosku).

Opłaty

1. Od 2 do 15 lat – 200 zł.

2. Powyżej 15 do 30 lat – 250 zł.

3. Powyżej 30 do 50 lat – 300 zł.

Za każdy pojazd zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłatę odpowiednią dla okresu ważności licencji powiększoną o 10%. Za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd samochodowy pobiera się 1% opłaty jak za udzielenie licencji.

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Architektury, Geodezji i Inwestycji (Wydział Dróg i Transportu)

ul. Lubelska 65

Kontakt

82 565 56 16

Zaświadczenie na przewóz na osoby własne

Materiały

Wniosek - potrzeby własne
wniosek​_-​_POTRZEBY​_WŁASNE.pdf 0.14MB

Wymagane dokumenty

1. Zaświadczenie o niekaralności wydane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku - dotyczy przedsiębiorców osobiście wykonujących przewóz, zatrudnionych kierowców oraz osób niezatrudnionych lecz wykonujących osobiście przewóz na rzecz przedsiębiorcy.

2. Wykaz pojazdów samochodowych (załącznik nr 1 powyższego wniosku).

3. Wykaz kierowców (załącznik nr 2 powyższego wniosku).

4. Dowód uiszczenia opłaty.

5. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 3 powyższego wniosku).

Opłaty

1. Opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 500 zł.

2. Opłata za wydanie wypisu z zaświadczenia dla każdego zgłoszonego pojazdu wynosi po 100 zł.

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Architektury, Geodezji i Inwestycji (Wydział Dróg i Transportu)

ul. Lubelska 65

Kontakt

82 565 56 16

Zezwolenie na linię regularną

Materiały

Wniosek - linia regularna
wniosek​_zezwolenie​_-​_linie​_regularne.pdf 0.11MB

Wymagane dokumenty

1. Kopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji.

2. Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy.

3. Schemat połączeń z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami.

4. Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków dokonane z ich właścicielami lub zarządcami.

5. Cennik.

6. Wykaz pojazdów (załącznik nr 1 powyższego wniosku).

7. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie (zmianę).

8. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 2 powyższego wniosku).

Opłaty

Obszar Miasta Chełm:

- do 1 roku – 250 zł

- do 2 lat – 300 zł

- do 3 lat – 350 zł

- do 4 lat – 450 zł

- do 5 lat – 550 zł

Obszar Miasta Chełm i Powiatu Chełmskiego:

- do 1 roku – 350zł

- do 2 lat – 400 zł

- do 3 lat – 450 zł

- do 4 lat – 550 zł

- do 5 lat – 600 zł

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Architektury, Geodezji i Inwestycji (Wydział Dróg i Transportu)

ul. Lubelska 65

Kontakt

82 565 56 16

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Materiały

wniosek​_zezwolenie​_wykonywanie​_zawodu​_przewoźnika
wniosek​_zezwolenie​_wykonywanie​_zawodu​_przewoźnika.doc 0.08MB

Wymagane dokumenty

1. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem wraz z kopią certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby albo oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy wraz z kopią certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby (załącznik nr 1 powyższego wniosku).

2. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności, o których mowa w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE.

3. Oświadczenia przedsiębiorcy (załącznik nr 2 powyższego wniosku).

4. Informację z Krajowego Rejestru Karnego przedsiębiorcy oraz zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy o niekaralności za przestępstwa umyślne w dziedzinach określonych w art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE.

5. Wykaz pojazdów samochodowych (załącznik nr 3 powyższego wniosku).

6. Dowód uiszczenia opłaty.

7. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 4 powyższego wniosku).

Opłaty

1. Za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy pobiera się opłatę w wysokości 1000 zł.

2. Za każdy pojazd zgłoszony dolicza się 100 zł,

3. Za wydanie wypisu z licencji dolicza się 10 zł.

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Architektury, Geodezji i Inwestycji (Wydział Dróg i Transportu)

ul. Lubelska 65

Kontakt

82 565 56 16

{"register":{"columns":[]}}