W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Zarządzenia Dyrektora ŚCDN

Zarządzenia Dyrektora ŚCDN z 2023 r.

Materiały

Zarządzenia Nr 1/2023 z 9 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia cennika usług w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej
Zarządzenie​_nr​_12023.pdf 0.14MB
Zarządzenia Nr 2/2023 z 10 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Zarządzenie​_nr​_22023.pdf 0.46MB
Zarządzenie nr 3/2023 z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie powołania komisjii do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. : ,,Budowa zadaszeń nad tarasami nr 2, 3 i 4 w budynku Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej
Zarządzenie​_nr​_32023.pdf 0.07MB
Zarządzenie Nr 4/2023 z dnia 15 marca 2023 w sprawie powołania zespołu ds. realizacji przedsięwzięcia grantowego pn.,, Świętokrzyska Akademia Edukacji Zdalnej- edycja druga" - numer wniosku grantowego 21/F3/2023, finansowanego w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji pn. ,,Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość"
Zarządzenie​_Nr​_42023.pdf 0.08MB
Zarządzenie Nr 5/2023 z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2023 r. dla pracowników.
Zarządzenie​_Nr5​_2023.pdf 0.06MB
Zarządzenie nr 6/2023 z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie: powołania Wojewódzkiej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia oceny prac konkursowych w projekcie ,, Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze"
Zarządzenie​_nr​_62023.pdf 0.09MB
Zarządzenie nr 7/2023 z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie określenia procedur realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP, w tym modułów zadaniowych dla każdego stopnia
Zarządzenie​_Nr​_72023.pdf 1.37MB
Zarządzenie nr 8/2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Zarządzenie​_Nr​_82023.pdf 0.06MB
Regulamin Organizacyjny ŚCDN
Regulamin​_organizacyjny.pdf 0.50MB
Schemat struktury organizacyjnej ŚCDN
Schemat​_struktury​_organizacyjnej.pdf 0.06MB
Zarządzenie nr 9/2023 z dnia 11 lipca 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Zarządzenie​_nr​_92023.pdf 0.21MB
Zarządzenie nr 10/2023 z dnia 17 lipca 2023 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej
Zarządzenie​_nr​_102023.pdf 0.08MB
Zarządzenie nr 11/2023 z dnia 18 lipca 2023 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Zarządzenie​_nr​_112023.pdf 0.04MB
Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2023
Załącznik​_do​_Zarządzenia​_Nr​_112023​_Nabór.pdf 0.54MB
Zarządzenie nr 12/2023 z dnia 24 lipca 2023 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Zarządzenie​_nr​_122023.pdf 0.06MB
Zarządzenie nr 13 z dnia 27 lipca 2023 roku w sprawie : zmiany Zarządzenia Nr 10/2023 z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej.
Zarządzenie​_nr​_132023.pdf 0.06MB
Zarządzenie Nr 14/2023 z dnia 8 sierpnia 2023 roku w sprawie zasad organizacji form doskonalenia w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Zarządzenie​_nr​_142023.pdf 0.31MB
Zarządzenie nr 15/2023 z dnia 8 września 2023 roku w sprawie: ,,powołania zespołu ds. realizacji projektu pn. ,, English for international cooperation" finansowanego w ramach Akredytacji programu Erasmus+ sektora Edukacja szkolna.
Zarządzenie​_nr​_152023.pdf 0.07MB
Zarządzenie nr 16/2023 z dnia 11 września 2023 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. : ,,Wykonanie robót budowlanych przy budynku Centrum Edukacyjnego w Milanowskiej Wólce 18A, 26-006 Nowa Słupia, numer działki 37"
Zarzadzenie​_nr​_16-2023.pdf 0.07MB
Zarządzenie Nr 17/2023 z dnia 12 września 2023 roku w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.
Zarządzenie​_nr​_17​_2023.pdf 0.49MB
Zarządzenie Nr 18/2023 z dnia 19 września 2023 roku w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru uczestników w projekcie pn. ,,English for international cooperation" finansowanego w ramach Akredytacji programu Erasmus+ sektora Edukacja szkolna"
Zarzadzenie​_nr​_18-2023.pdf 0.07MB
Zarządzenie nr 19/2023 z dnia 6 listopada 2023 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 Pzp na:,, Dostawę urządzeń klasy UTM i punktów dostępowych WIFI, sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz systemu do wideokonferencji".
Zarzadzenie​_nr​_192023.pdf 0.07MB
Zarządzenie nr 20/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia finałowego etapu konkursu informatycznego,, Cyfrowe łamigłówki"
Zarządzenie​_nr​_202023.pdf 0.06MB
Zarządzenie nr 21/2023 z dnia 20 listopada 2023 roku w sprawie powołania Zespołu ds. koordynowania kontroli zarządczej w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Zarządzenie​_nr​_212023.pdf 0.11MB
Zarządzenie Nr 22/2023 z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej w celu przeprowadzenia likwidacji środków trwałych i innych rzeczowych składników majątku w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Zarządzenie​_nr​_222023.pdf 0.06MB
Zarządzenie nr 23/2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątku ŚCDN w Kielcach oraz w CE w Wólce Milanowskiej
Zarządzenie​_nr​_232023.pdf 0.10MB
Zarządzenie Nr 24/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla specjalisty ds. księgowych
Zarządzenie​_nr​_242023.pdf 0.07MB
Zarządzenie Nr 25/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie określenia zasad udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto.
Zarządzenie​_nr​_252023.pdf 0.30MB
Zarządzenie Nr 26/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.
Zarządzenie​_nr​_262023.pdf 0.39MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.10.2023 11:19 Radosław Lachowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Małgorzata Łakomiec
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zarządzenia Dyrektora ŚCDN z 2023 r. 6.0 11.06.2024 12:13 Justyna Sikora
Zarządzenia Dyrektora ŚCDN z 2023 r. 5.0 05.01.2024 08:54 Justyna Sikora
Zarządzenia Dyrektora ŚCDN z 2023 r. 4.0 02.01.2024 15:15 Justyna Sikora
Zarządzenia Dyrektora ŚCDN z 2023 r. 3.0 23.11.2023 14:34 Justyna Sikora
Zarządzenia Dyrektora ŚCDN z 2023 r. 2.0 22.11.2023 15:13 Justyna Sikora
Zarządzenia Dyrektora ŚCDN z 2023 r. 1.0 06.10.2023 11:19 Radosław Lachowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Zarządzenia Dyrektora ŚCDN z 2024 r.

Materiały

Zarządzenie Nr 1/2024 z dnia 2 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2024 r. dla pracowników Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.
Zarządzenie​_nr​_12024.pdf 0.05MB
Zarządzenie Nr2/2024 z dnia 3 stycznia 2024 roku w sprawie cennika usług w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej
Zarządzenie​_nr​_22024.pdf 0.15MB
Zarządzenie Nr 3/2024 z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie postępowym art. 275 pkt 1 Pzp na: ,, Sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego do Centrum Edukacyjnego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Milanowskiej Wólce 18A, 26-006 Nowa Słupia w roku 2024"
Zarządzenie​_nr​_32024.pdf 0.07MB
Zarządzenie Nr 4/2024 z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie postępowym art. 275 pkt 1 Pzp na: ,, Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Centrum Edukacyjnego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Milanowskiej Wólce 18A, 26-006 Nowa Słupia "
Zarządzenie​_nr​_​_42024.pdf 0.07MB
Zarządzenie Nr 5/2024 z dnia 23 stycznia 2024 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Zarządzeni​_nr​_52024.pdf 0.44MB
Zarządzenie Nr 6/2024 z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 Pzp na: ,, Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Centrum Edukacyjnego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Milanowskiej Wólce 18A, 26-006 Nowa Słupia"
Zarządzenie​_nr​_62024.pdf 0.07MB
Zarządzenie Nr 7/2024 z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pn.,, Przedszkolne Inkubatory Świętokrzyskiej Dwujęzyczności" finansowanego ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia, Działanie 08.01 Wsparcie edukacji przedszkolnej.
Zarządzenie​_nr​_72024.pdf 0.09MB
Zarządzenie Nr 8/2024 z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 Pzp na: Dostawa tabletów i głośników bluetooth w ramach projektu Przedszkolne Inkubatory Świętokrzyskiej Dwujęzyczności nr FESW.08.01-IZ.00-0055/23
Zarządzenie​_nr​_82024.pdf 0.07MB
Zarządzenie Nr 9/2024 z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 Pzp na : ,, Wybór wykonawcy do opracowania koncepcji, metodologii oraz realizacji Świętokrzyskiego Programu Rozwoju Liderów,, Liderzy dla Młodzieży 2024".
Zarządzenie​_nr​_92024.pdf 0.07MB
Zarządzenie Nr 10/2024 z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postepowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 Pzp na : Dostawa zestawów: wyświetlacze interaktywne z podstawą mobilną i kamerą w ramach projektu Przedszkolne Inkubatory Świętokrzyskiej Dwujęzyczności nr FESW.08.01-IZ.00-0055/23
Zarządzenie​_nr​_102024.pdf 0.07MB
Zarządzenie Nr 11/2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia Finału IV Świętokrzyskiej Olimpiady Łamigłówek.
Zarządzenie​_nr​_112024.pdf 0.07MB
Zarządzenie Nr 12/2024 z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie: powołania Wojewódzkiej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia oceny prac konkursowych w projekcie,, Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze"
Zarządzenie​_nr​_122024.pdf 0.09MB
Zarządzenie Nr 13/2024 z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 Pzp na: ,,Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie tarasu w budynku Centrum Edukacyjnego w Milanowskiej Wólce 18a, 26-006 Nowa Słupia numer działki 37"
Zarządzenie​_nr​_132024.pdf 0.07MB
Zarządzenie Nr 14/2024 z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 Pzp na: ,, Dostawa zestawów: wyświetlacze interaktywne z podstawa mobilną i kamerą w ramach projektu Przedszkolne Inkubatory Świętokrzyskiej Dwujęzyczności nr FESW.08.01-IZ.00-0055/23"
Zarządzenie​_nr​_142024.pdf 0.07MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.01.2024 07:30 Radosław Lachowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Małgorzata Łakomiec
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zarządzenia Dyrektora ŚCDN z 2024 r. 14.0 11.06.2024 11:55 Justyna Sikora
Zarządzenia Dyrektora ŚCDN z 2024 r. 13.0 20.05.2024 09:58 Justyna Sikora
Zarządzenia Dyrektora ŚCDN z 2024 r. 12.0 29.03.2024 08:27 Justyna Sikora
Zarządzenia Dyrektora ŚCDN z 2024 r. 11.0 23.02.2024 15:17 Justyna Sikora
Zarządzenia Dyrektora ŚCDN z 2024 r. 10.0 29.01.2024 14:20 Justyna Sikora
Zarządzenia Dyrektora ŚCDN z 2024 r. 9.0 15.01.2024 13:14 Justyna Sikora
Zarządzenia Dyrektora ŚCDN z 2024 r. 8.0 15.01.2024 13:12 Justyna Sikora
Zarządzenia Dyrektora ŚCDN z 2024 r. 7.0 11.01.2024 15:10 Justyna Sikora
Zarządzenia Dyrektora ŚCDN z 2024 r. 6.0 11.01.2024 15:01 Justyna Sikora
Zarządzenia Dyrektora ŚCDN z 2024 r. 5.0 11.01.2024 15:01 Justyna Sikora
Zarządzenia Dyrektora ŚCDN z 2024 r. 4.0 11.01.2024 14:10 Justyna Sikora
Zarządzenia Dyrektora ŚCDN z 2024 r. 3.0 05.01.2024 08:31 Justyna Sikora
Zarządzenia Dyrektora ŚCDN z 2024 r. 2.0 05.01.2024 08:27 Justyna Sikora
Zarządzenia Dyrektora ŚCDN z 2024 r. 1.0 05.01.2024 07:30 Radosław Lachowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}