W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Jak możesz skorzystać z usług ŚCDN

Sala konferencyjna w CE w Wólce Milanowskiej

Zgłoszenia i rekrutacja na formy doskonalenia 

 1. W celu dokonania zgłoszenia na wybraną formę doskonalenia zamieszczoną w ofercie można skorzystać bezpośrednio z systemu SOSz, albo klikając na link umieszczony w opisie formy doskonalenia na stronie internetowej Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.
 2. Formularz zgłoszenia zawiera tylko dane uczestnika niezbędne do zakwalifikowania na wybraną formę doskonalenia.
 3. W przypadku wskazania ograniczonej liczby uczestników o zakwalifikowaniu na wybraną formę doskonalenia decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. O zakwalifikowaniu do danej grupy lub odwołaniu zajęć uczestnicy zostaną powiadomieni przez organizatora e-mailem na adres podany w zgłoszeniu.
 5. Warunkiem realizacji każdego szkolenia jest skompletowanie odpowiednio licznej grupy uczestników. 
 6. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach  ma  prawo odwołania zajęć albo zmiany ich terminu.
 7. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu lub zgłoszenia chęci udziału w innym terminie prosimy o telefoniczne lub e-mailowe powiadomienie organizatora nie później niż dwa dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Opłaty

 1. Znaczna liczba form doskonalenia nauczycieli, zwłaszcza krótkich, zgodnych z kierunkami polityki oświatowej Państwa jest bezpłatna. 
 2. Wysokość opłat za proponowane przez  ŚCDN pozostałe formy doskonalenia jest ustalana każdorazowo przy uwzględnieniu specyfiki proponowanych działań.
 3. Wskazane w ofercie stawki  są konkurencyjne, a pobierane opłaty pokrywają  głównie:
  1. koszty wynagrodzenia i dojazdu specjalistów prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli (z wyjątkiem nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli), 
  2. koszty materiałów szkoleniowych, 
  3. wyżywienia lub poczęstunku w trakcie danej formy szkolenia,
  4. wynajmu sal szkoleniowych.
 4. W przypadkach kursów kwalifikacyjnych, nadających uprawnienia, szkoleń dla rad pedagogicznych oraz  kompleksowego wspomagania szkół  koszty ustalane są każdorazowo w oparciu o zakres i specyfikę działań. 
 5. Proponowane stawki nie generują zysku Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.
 6. Wpłat za szkolenia odpłatne prosimy dokonywać na nr konta: PKO BP 97 1020 2629 0000 9202 0342 8133 nie później niż dwa dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 7. Faktura zostanie wystawiona na osobę lub placówkę wskazaną w przelewie.
 8. Zwrot dokonanej wpłaty można uzyskać wyłącznie w przypadku odwołania szkolenia przez  Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W innych przypadkach losowych, zwrot wpłaty jest możliwy po uzyskaniu zgody organizatora. 
 9. Na prośbę placówki zamawiającej, po ustaleniu tematyki oraz terminu, formy doskonalenia mogą być organizowane poza siedzibą  organizatora. Koszty  organizacji szkolenia poza  Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach ponosi placówka zamawiająca.
 10. Zasady pobytu grupy szkoleniowej w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej określa odrębny Regulamin.

Zaświadczenia 

 1. Zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia generowane są automatycznie z systemu rekrutacyjnego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, na podstawie danych z systemu. 
 2. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest spełnienie zasad określonych w ofercie.
 3. Nie wydajemy zaświadczeń o częściowym uczestnictwie w formach doskonalenia.

Materiały

Karta zamówienia szkolenia w formacie .pdf
Karta​_zamówienia​_szkolenia​_​_2023-2024.pdf 0.10MB
Karta zamówienia szkolenia w formacie.docx
Karta​_zamówienia​_szkolenia​_​_2023-2024.docx 0.03MB
{"register":{"columns":[]}}