W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Rada Działalności Pożytku Publicznego

ZARZĄDZENIEM NR 1929/23 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm na okres kadencji 2023-2025 powołano Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm w składzie:

 • Agnieszka Filipczuk – Przewodnicząca Rady - przedstawiciel organizacji pozarządowych,
 • Krzysztof Opas - Wiceprzewodniczący Rady - przedstawiciel organizacji pozarządowej,
 • Waldemar Kozioł - Członek Rady - przedstawiciel organizacji pozarządowych,
 • Robert Tarasiuk - Członek Rady - przedstawiciel organizacji pozarządowych,
 • Alicja Walczuk- Członek Rady - przedstawiciel organizacji pozarządowych,
 • Aneta Szostak - Członek Rady - przedstawiciel Prezydenta Miasta Chełm,
 • Agnieszka Walewska - Maksymiuk - Członek Rady - przedstawiciel Prezydenta Miasta Chełm,
 • Monika Zaborek - Turewicz - Członek Rady - przedstawiciel Prezydenta Miasta Chełm,
 • Dorota Rybaczuk - Członek Rady - radna Rady Miasta Chełm,
 • Katarzyna Janicka - Członek Rady - radny Rady Miasta Chełm.

Do zadań Rady zgodnie z zapisami art. 41i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie należy w szczególności:

 • opiniowanie projektów strategii rozwoju odpowiednio powiatów lub gmin;
 • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3;
 • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Materiały

Zarządzenie w sprawie powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm
akt265.pdf 0.05MB
Protokół z posiedzenia Rady w dniu 20.03.2023
Protokół​_​_z​_posiedzenia​_20032023.pdf 3.95MB
Protokół z posiedzenia Rady w dniu 13.02.2023
Protokół​_z​_posiedzenia​_w​_dniu​_13022023.pdf 1.98MB
Protokół z opiniowania
Protokół​_z​_opiniowania​_19​_05​_2023.pdf 0.09MB
protokół​_z​_opiniowania​_czerwiec​_2023,​_uchwały
protokół​_z​_opiniowania​_czerwiec​_2023,​_uchwały.pdf 0.09MB

Społecznik Roku

Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm ogłasza Konkurs o przyznanie tytułu „SPOŁECZNIKA ROKU” na terenie Miasta Chełm.

Materiały

WNIOSEK
WNIOSEK.odt 0.02MB
Regulamin​_Konkursu​_SPOŁECZNIK​_2023
Regulamin​_Konkursu​_SPOŁECZNIK​_2023.pdf 0.07MB
OGŁOSZENIE​_KONKURS​_SPOŁECZNIK​_ROKU
OGŁOSZENIE​_KONKURS​_SPOŁECZNIK​_ROKU.pdf 0.07MB
{"register":{"columns":[]}}