W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

W ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych od 16 czerwca 2014r. można składać wnioski o Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny przeznaczona jest dla rodzin które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej:

  1. rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadząca rodzinny dom dziecka,

  2. małżonek rodzica,

  3. dziecko – przez które rozumie się także dziecko nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017r. poz. 607, ze zm.).

Rodziny wielodzietne z Chełma, które już korzystają z ulg i zwolnień w oparciu o ,,Chełmską Kartę 3+” wciąż będą mogły je utrzymać. Z karty ogólnopolskiej można będzie bowiem korzystać równolegle.

Wnioski o przyznanie Ogólnopolskiej Karty Dużych Rodzin można składać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Chełm, ul. Obłońska 20, pok Nr 4. tel. 82 564 31 92

Szczegółowe informacje na temat Karty Dużej Rodziny, wnioski o przyznanie lub wydanie duplikatu Karty są dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (link TUTAJ).

{"register":{"columns":[]}}