W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Przeciwdziałanie przemocy

Zespół interdyscyplinarny

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest realizowanie wytycznych Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie poprzez integrowanie i koordynowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, diagnozowanie problemu przemocy, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym oraz inicjowanie działań
w stosunku do osób stosujących przemoc.

Członków Zespołu na okres trzyletniej kadencji powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Chełm
w drodze zarządzenia, spośród przedstawicieli:

 1. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie,

 2. Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmie,

 3. Departamentu Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Chełm,

 4. Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Chełm,

 5. Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chełmie,

 6. Komendy Miejskiej Policji w Chełmie,

 7. Prokuratury Rejonowej w Chełmie,

 8. Kuratorów sądowych Sądu Rejonowego w Chełmie,

 9. Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie,

 10. Podmiotów innych niż wymienione w pkt 1 – 9 działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego:

 1. Edyta Ostapińska - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie,
 2. Agnieszka Głowacka - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie,
 3. Renata Tulikowska - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie,
 4.  Edyta Dąbska – przedstawiciel Departamentu Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Chełm i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmie,
 5. Małgorzata Godyńska – przedstawiciel Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Chełm,
 6. Katarzyna Kaszuba – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Chełmie,
 7. Angelika Głąb – Kunysz - przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Chełmie,
 8. Marek Rzeszut - przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Chełmie,
 9. Lech Wieczerza – przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Chełmie,
 10. Magdalena Bożek – kurator sądowy Sądu Rejonowego w Chełmie,
 11. Barbara Myszura -  kurator sądowy Sądu Rejonowego w Chełmie,
 12. Elżbieta Pawlikowska -  kurator sądowy Sądu Rejonowego w Chełmie,
 13. Urszula Niedźwiedź – przedstawiciel Miejskiego Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie,
 14. Barbara Piekło - przedstawiciel Miejskiego Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie,
 15. Krzysztof Gocał – przedstawiciel Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie,
 16. Kamila Koper – przedstawiciel Stowarzyszenia Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie,
 17. Adriana sztuk – przedstawiciel Stowarzyszenia Integracji Rodzin „PRZYSTAŃ” w Chełmie,
 18. Teresa Król – przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Chełmie,
 19. Wioletty Marchwiany – kurator specjalista Sądu Rejonowego w Chełmie,
 20. Monika Zaborek – Turewicz – dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Chełm,
 21. Alina Charuk – inspektor w Wydziale Zdrowia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Departamencie Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Chełm.

 

Materiały

Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych Miasta Chełm dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Program​_oddzialywan​_kor-edu​_-​_2017.pdf 0.19MB
Program​_przemoc​_2022-2025
Program​_przemoc​_2022-2025.pdf 0.21MB
Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Chełmie na lata 2019 – 2021
Miejski​_Program​_Przeciwdziałania​_Przemocy​_w​_Rodzinie.pdf 0.26MB
Program​_korekcyjny​_2021
Program​_korekcyjny​_2021.pdf 0.19MB
{"register":{"columns":[]}}