W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Przeciwdziałanie przemocy

Zespół interdyscyplinarny

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest realizowanie wytycznych Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie poprzez integrowanie i koordynowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, diagnozowanie problemu przemocy, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym oraz inicjowanie działań
w stosunku do osób stosujących przemoc.

Członków Zespołu na okres trzyletniej kadencji powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Chełm
w drodze zarządzenia, spośród przedstawicieli:

 1. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie,

 2. Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmie,

 3. Departamentu Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Chełm,

 4. Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Chełm,

 5. Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chełmie,

 6. Komendy Miejskiej Policji w Chełmie,

 7. Prokuratury Rejonowej w Chełmie,

 8. Kuratorów sądowych Sądu Rejonowego w Chełmie,

 9. Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie,

 10. Podmiotów innych niż wymienione w pkt 1 – 9 działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie.

W dniu 30 grudnia 2020 r. Zarządzeniem Nr 932/20 Prezydenta Miasta Chełm został powołany na kadencję trwającą od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2023 roku Zespół Interdyscyplinarny w składzie:

 • Edyta Ostapińska – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie,

 • Agnieszka Głowacka – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie,

 • Renata Tulikowska – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie,

 • Edyta Dąbska – przedstawiciel Departamentu Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Chełm i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmie,

 • Małgorzata Godyńska – przedstawiciel Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Chełm,

 • Urszula Mikulska – przedstawiciel Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chełmie,

 • Katarzyna Kaszuba – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Chełmie,

 • Angelika Głąb – Kunysz – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Chełmie,

 • Marek Rzeszut – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Chełmie,

 • Lech Wieczerza – przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Chełmie,

 • Grażyna Pachowska – kurator sądowy Sądu Rejonowego w Chełmie,

 • Magdalena Bożek – kurator sądowy Sądu Rejonowego w Chełmie,

 • Barbara Myszura – kurator sądowy Sądu Rejonowego w Chełmie,

 • Elżbieta Pawlikowska – przedstawiciel Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie,

 • Urszula Niedźwiedź – przedstawiciel Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie,

 • Barbara Piekło – Dyś – przedstawiciel Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie,

 • Krzysztof Gocał – przedstawiciel Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie,

 • Kamila Koper – przedstawiciel Stowarzyszenia Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie,

 • Adriana Sztuk – przedstawiciel Stowarzyszenia Integracji Rodzin „PRZYSTAŃ” w Chełmie,

 • Teresa Król – przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Chełmie.

Materiały

Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych Miasta Chełm dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Program​_oddzialywan​_kor-edu​_-​_2017.pdf 0.19MB
Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Chełmie na lata 2019 – 2021
Miejski​_Program​_Przeciwdziałania​_Przemocy​_w​_Rodzinie.pdf 0.26MB
{"register":{"columns":[]}}