W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Stanowisko ds. Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu

Lokalizacja

pokój numer 10, pierwsze piętro

Telefon

33 8764 012
33 8766 218 wewn. 28

E-mail

zok@kalwaria-zebrzydowska.pl

Pracownicy

Teresa Wypiór
Alicja Opyrchał

Zadania 

Do zadań stanowiska należy:

1) organizowanie przedsięwzięć z zakresu oświaty, kultury i sportu;

2) współpracowanie z placówkami służby zdrowia w zakresie ochrony zdrowia;

3) współpracowanie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej;

4) współpracowanie z instytucjami kultury na terenie Gminy;

5) koordynowanie organizowanych przedsięwzięć z zakresu oświaty, kultury, sportu;

6) współpracowanie w zakresie działalności szkół samorządowych i niepublicznych placówek oświatowych;

7) współdziałanie w rozwoju działalności kultury fizycznej, sportu, turystyki i wypoczynku;

8) koordynowanie współpracy z miastami partnerskimi;

9) koordynowanie działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej;

10) prowadzenie zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym przeprowadzanie procedury związanej z przyznawaniem i rozliczaniem dotacji, opracowywanie programu współpracy i sprawozdania z jego realizacji;

11) przestrzeganie zapisów umów z zachowaniem celów operacji w związku z realizacją zadań w ramach przyznanych środków zewnętrznych w zakresie wykonywanych czynności;

12) prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych;

13) prowadzenie ewidencji placówek niepublicznych;

14) prowadzenie Rejestru Instytucji Kultury;

15) koordynowanie działalności Rady Sportu;

16) koordynowanie działalności Zespołu do spraw współpracy z zagranicą.

 

Załatw sprawę

{"register":{"columns":[]}}