W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Referat Działalności Gospodarczej i Promocji

Lokalizacja

pokój numer 12, drugie piętro.

Telefon

33 8766 002

E-mail

pdg@kalwaria-zebrzydowska.pl

Pracownicy

Kierownik

Agnieszka Studnicka

Pracownicy

Maciej Malec
Klementyna Kordel
Halina Kaźmierczak
Agata Pudełko
Marek Dobroski

Zadania

Do zadań referatu należy:

1) w zakresie działalności gospodarczej:

a) prowadzenie całokształtu spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej, w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w tym ewidencji gospodarstw agroturystycznych,

b) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz jednorazowych w miejscu organizowanych imprez i uroczystości, naliczanie i pobór opłat od zezwoleń;

2) w zakresie promocji gminy:

a) koordynowanie spraw związanych z promocją miasta i gminy,

b) współpracowanie z mediami lokalnymi i regionalnymi w zakresie promocji miasta i gminy,

c) współpracowanie z rzemiosłem,

d) współpracowanie z instytucjami kultury,

e) współpracowanie z kościołami – parafiami,

f) współpracowanie ze stowarzyszeniami, nieformalnymi grupami twórców,

g) współpracowanie z Lokalną Grupą Działania,

h) opracowanie merytoryczne i graficzne materiałów promocyjnych na stronę internetową urzędu miasta i do prasy;

3) w zakresie współpracy z zagranicą - organizowanie współpracy Gminy z zagranicą, szczególnie z miastami partnerskimi;

4) w zakresie zarządzania budynkiem Urzędu:

a) zarządzanie budynkiem urzędu poprzez planowanie, wykonywanie remontów i inwestycji oraz napraw, prac konserwacyjnych, porządkowych i gospodarczych,

b) zapewnianie ochrony obiektu i mienia urzędu, prawidłowego oznakowania pomieszczeń i sprzętu biurowego, prowadzenie „Książki obiektu”,

c) nadzorowanie funkcjonowania łączności telefonicznej oraz zapewnianie prawidłowego funkcjonowania urządzeń poligraficznych,

d) zaopatrywanie urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, tablice informacyjne, w tym materiały biurowe i kancelaryjne oraz ich dystrybucja,

e) zapewnianie utrzymania czystości obiektu,

f) zapewnianie dekoracji obiektu urzędu z okazji uroczystości państwowych, okolicznościowych,

g) zaopatrywanie urzędu w pieczęcie, prowadzenie ich rejestru oraz kasowanie po zużyciu,

h) prowadzenie spraw związanych z korespondencją wychodzącą z urzędu,

i) prowadzenie zagadnień związanych z BHP i ppoż. w urzędzie, w tym zlecanie okresowych przeglądów technicznych obiektów,

j) rejestrowanie, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy oraz wyników badania środowiska pracy;

5) prowadzenie funduszu socjalnego w urzędzie;

6) w zakresie profilaktyki:

a) wykonywanie zadań związanych z organizacją pracy w świetlicach środowiskowych, zawieranie umów z wychowawcami i koordynatorem,

b) współpraca z osobami prowadzącymi zajęcia terapeutyczne oraz grupami terapeutycznymi,

c) opracowanie i koordynowanie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii,

d) koordynacja pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii,

e) koordynowanie całokształtu spraw związanych z profilaktyką.

 

Profil Zaufany

 

Załatw sprawę w tym referacie

{"register":{"columns":[]}}