W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Referat Organizacyjny

Pracownicy

Kierownik

Renata Borończyk

Pracownicy

Anna Gabryś
Anna Sarapata

Zadania 
 1. Przygotowywanie projektów zarządzeń, regulaminów i instrukcji wewnętrznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu;
 2. Wykonywanie zadań zleconych w zakresie wyborów i referendów;
 3. Współpracowanie z Sołtysami i Przewodniczącymi Zarządów Osiedli; udzielanie pomocy Sołtysom i Przewodniczącym Zarządów przy wykonywanych przez nich zadaniach;
 4. Obsługa zebrań wiejskich, prowadzenie ewidencji i zapewnianie terminowego udzielania odpowiedzi dotyczących realizacji
  a) uchwał i wniosków z zebrań sołeckich i zebrań mieszkańców miasta,
  b) wniosków i ustaleń z narad z Sołtysami i Przewodniczącymi Zarządów Osiedli;
 5. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzenia sprawozdań z realizacji uchwał Rady i pracy Burmistrza;
 6. Dbanie o terminowe udzielanie odpowiedzi dotyczących realizacji:
  a) uchwał Rady,
  b) wniosków Komisji Rady i z posiedzeń Sesji Rady,
 7. Obsługa e-PUAP;
 8. Obróbka i przygotowywanie zarejestrowanych materiałów wideo z obrad rady do publikacji w BIP, przygotowywanie transkrypcji (napisów) do nagrań z sesji;
 9. Pomoc w przygotowywaniu elektronicznych wersji aktów prawnych (uchwał i zarządzeń) zgodnie z wymogami e-Nadzoru ;
 10. Przekazywanie aktów prawnych ( uchwał i zarządzeń) do nadzoru prawnego wojewody i regionalnej izby obrachunkowej;
 11. Pomoc w obsłudze strony internetowej urzędu - publikacja i aktualizacja treści;
 12. Koordynowanie terminowego przygotowania przez pracowników odpowiedzi w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej;
 13. Obsługa administracyjna Sekretarza Gminy;
 14. Aktualizacja danych na tablicach ogłoszeń w Urzędzie;
 15. Koordynowanie działań związanych obsługą prawna urzędu miasta;
 16. Prowadzenie dokumentacji związanej z czasem i dyscypliną pracy;
 17. Wykonywanie czynności związanych z obsługą i wdrażaniem elektronicznego systemu systemu EZD.

 

{"register":{"columns":[]}}