W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Audytor wewnętrzny

Pracownicy

Mariusz Repelewicz

Zadania

Do zadań Audytora Wewnętrznego należy:

1) prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie i w jednostkach organizacyjnych w odniesieniu do realizowanych celów i zadań, a w szczególności:

a) dokonywanie obiektywnej i niezależnej oceny kontroli zarządczej w obszarze ryzyka objętym zadaniem audytowym pod względem adekwatności, skuteczności i efektywności,
b) czynności doradcze w celu poprawy funkcjonowania Urzędu w zakresie jego działalności;

2) opracowanie i przedstawienie Burmistrzowi rocznego planu audytu;

3) opracowanie i przedstawienie Burmistrzowi sprawozdania z wykonania audytu za rok poprzedni;

4) realizacja zadań audytowych zgodnie z zatwierdzonym planem audytu wewnętrznego;

5) w przypadku wystąpienia nowego ryzyka lub zmiany oceny ryzyka, realizacja zadań pozaplanowych w uzgodnieniu z Burmistrzem;

6) wykonywanie czynności doradczych na wniosek Burmistrza lub z własnej inicjatywy;

7) prowadzenie dokumentacji dotyczącej zadania audytowego oraz pozostałej dokumentacji audytu wewnętrznego.

 

{"register":{"columns":[]}}