W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

Lokalizacja: pokój numer 7, pierwsze piętro.

Telefon: 33 8766 204

E-mail: zp@kalwaria-zebrzydowska.pl

Pracownicy

Ksenia Podlaszewska

Zadania 

Do zadań stanowiska należy:

1) prowadzenie postępowań o udzielanie zamówienia publicznego i konkursów, których wartość przekracza 130 000 złotych bez podatku od towarów i usług oraz nadzorowanie postępowań prowadzonych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej;

2) prowadzenie posiedzeń oraz obsługa kancelaryjna prac komisji przetargowej;

3) zapewnianie zgodności realizowanych zamówień z ustawą Prawo Zamówień Publicznych,

4) prowadzenie rejestru zamówień publicznych, prowadzonych według regulacji ustawy Prawo zamówień publicznych;

5) zamieszczanie ogłoszeń wymaganych przepisami Prawo zamówień publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych lub odpowiednio przekazanie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

6) zamieszczanie wymaganych ogłoszeń i informacji na platformie elektronicznej w związku z elektronizacją procesu udzielania zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;

7) zamieszczanie planu postępowań o udzielenie zamówień i aktualizacji na platformie elektronicznej;

8) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu zamówień publicznych prowadzonych w Urzędzie;

9) współpracowanie z jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie zamówień publicznych;

10) przygotowywanie projektów regulaminów i innych przepisów wewnętrznych regulujących zasady udzielania zamówień publicznych.

 

Lista zamówień publicznych

{"register":{"columns":[]}}