W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

Lokalizacja

pokój numer 19, drugie piętro

Telefon

33 8766 700
33 8766 218 wewn. 35

E-mail

zp@kalwaria-zebrzydowska.pl

Pracownicy

Ksenia Podlaszewska

Zadania 

Do zadań stanowiska należy:

1) prowadzenie postępowań o udzielanie zamówienia publicznego i konkursów, których wartość przekracza 130 000 złotych bez podatku od towarów i usług oraz nadzorowanie postępowań prowadzonych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej;

2) prowadzenie posiedzeń oraz obsługa kancelaryjna prac komisji przetargowej;

3) zapewnianie zgodności realizowanych zamówień z ustawą Prawo Zamówień Publicznych,

4) prowadzenie rejestru zamówień publicznych, prowadzonych według regulacji ustawy Prawo zamówień publicznych;

5) zamieszczanie ogłoszeń wymaganych przepisami Prawo zamówień publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych lub odpowiednio przekazanie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

6) zamieszczanie wymaganych ogłoszeń i informacji na platformie elektronicznej w związku z elektronizacją procesu udzielania zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;

7) zamieszczanie planu postępowań o udzielenie zamówień i aktualizacji na platformie elektronicznej;

8) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu zamówień publicznych prowadzonych w Urzędzie;

9) współpracowanie z jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie zamówień publicznych;

10) przygotowywanie projektów regulaminów i innych przepisów wewnętrznych regulujących zasady udzielania zamówień publicznych.

 

Zamówienia publiczne

{"register":{"columns":[]}}