W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Kadry

Lokalizacja

pokój numer 11, pierwsze piętro

Telefon

33 8766 702
33 8766 218 wewn. 24

E-mail

kadry@kalwaria-zebrzydowska.pl

Pracownicy

Bernadetta Kołodziej

Zadania 

Do zadań Stanowiska ds. Kadr należy:

1) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy i akt osobowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy;

2) przygotowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z naborem pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy;

3) prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr, organizowaniem szkoleń;

4) przygotowywanie planów urlopów wypoczynkowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz nadzorowanie wykonywania tych planów;

5) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników;

6) prowadzenie dokumentacji związanej z organizowanymi praktykami i stażami w Urzędzie;

7) prowadzenie w zakresie zleconym przez Burmistrza dokumentacji i spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

8) prowadzenie ewidencji badań lekarskich, oświadczeń i innych wymaganych uprawnień na stanowiskach pracy oraz kontrola ich aktualności wraz z kierowaniem pracowników na wstępne i okresowe badania lekarskie, prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;

9) prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu Miasta;

10) świadczenie pomocy w obsłudze osobom mającym trudności w komunikowaniu się, które posługują się językiem migowym.

 

{"register":{"columns":[]}}