W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Zespół ds. Ochrony Środowiska

Lokalizacja

pokój nr 14, drugie piętro

Telefon

33 8766 004
33 8766 218 wewn. 26

E-mail

srodowisko@kalwaria-zebrzydowska.pl

Pracownicy

Karolina Ciochoń
Anna Frączek
Anna Góralczyk-Grzybowska
Zuzanna Nocula

Zadania

Do zadań referatu należy:

1) nadzorowanie eksploatacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz współpraca w tym zakresie z Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Kalwarii Zebrzydowskiej;

2) prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska;

3) przeprowadzanie wizji w terenie w związku ze zgłoszeniem zamiaru usunięcia drzew, wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew zgodnie z zakresem wynikającym z ustawy o ochronie przyrody;

4) nadzorowanie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych;

5) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków;

6) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

7) kontrola zbiorników bezodpływowych;

8) prowadzenie spraw z zakresu transportu drogowego i komunikacji na terenie Gminy;

9) wydawanie licencji w zakresie transportu drogowego w przewozach taksówkami oraz zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych, w krajowym transporcie drogowym osób;

10) wykonywanie zadań związanych z realizacji Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego w Gminie Kalwaria Zebrzydowska;

11) zadania związane z dofinansowaniem do zmiany systemów ogrzewania opartego na paliwie stałym w celu ograniczenia niskiej emisji;

12) zadania związane z dofinansowaniem odnawialnych źródeł energii;

13) weryfikacja wniosków o udzielanie dotacji celowych na zadania z zakresu ochrony środowiska oraz ich rozliczanie;

14) współdziałanie z innymi organami i instytucjami w sprawach wydawania opinii odnośnie wydobywania kopalin na potrzeby organu koncesyjnego;

15) realizowanie zadań wynikających z ustaw Prawo wodne, w szczególności rozstrzyganie spraw związanych ze zmiana stanu wody na gruncie;

16) prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na środowisko;

17) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, będących w posiadaniu urzędu;

18) sporządzanie gminnych programów ochrony środowiska;

19) sporządzanie sprawozdań z zakresu ochrony środowiska;

20) ekointerwencja - podejrzenie eksploatacji instalacji lub spalania paliw, które nie spełniają wymagań;

21) ekointerwencja – podejrzenie wypuszczania nieczystości płynnych;

22) koordynacja działań w zakresie ochrony zieleni miejskiej;

23) wydawanie warunków technicznych na projektowanych inwestycjach w zakresie sieci sanitarnych;

24) rozstrzyganie sporów wodnoprawnych;

25) nadzór i koordynacja dotacji dla spółek wodnych;

26) nadzór nad wysypiskiem;

27) pozwolenia wodnoprawne;

28) zadania związane z dofinansowaniem do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;

29) realizacja programu "Czyste Powietrze".

 

Załatw sprawę w tym referacie

{"register":{"columns":[]}}