W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej

Adres

Biuro Rady
ul. Targowa 1B
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

Telefon

694 457 951

E-mail

biurorady@kalwaria-zebrzydowska.pl

Dyżury

Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Hebda – czwartek 9:00–10:00
Wiceprzewodniczący Piotr Janusiewicz – poniedziałek 15:00–16:00
Wiceprzewodniczący Piotr Kumor – poniedziałek 16:15–17:15

 

Skład rady
 1. Paweł Hebda – przewodniczący
 2. Piotr Janusiewicz – wiceprzewodniczący
 3. Piotr Kumor – wiceprzewodniczący
 4. Łukasz Dragan
 5. Jolanta Krzeszowska-Mirocha
 6. Jarosław Lenik
 7. Wiesław Łuczak
 8. Maciej Musiał
 9. Marcin Ożóg
 10. Ewa Pacut
 11. Wiesław Rudecki
 12. Robert Rudecki
 13. Leszek Śpiewak
 14. Tadeusz Wilk
 15. Marcin Zadora
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Finansów i Majątku Gminy

Skład osobowy komisji

Przedmiot działania

 • Planowanie strategicznych kierunków rozwoju gospodarczego gminy. Współpraca z ekspertami w tym zakresie.
 • Opiniowanie spraw wynikających z art.128 ustawy o finansach publicznych.
 • Opiniowanie projektu budżetu.
 • Okresowa analiza realizacji budżetu. Postulowanie i opiniowanie ewentualnych korekt budżetu w czasie trwania roku budżetowego.
 • Opiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach finansowych oraz majątku gminy.
 • Wnioskowanie wysokości podatków i opłat lokalnych.
 • Opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych i remontowych.
 • Kontrola wykorzystania środków finansowych na inwestycje i remonty.
 • Kontrolowanie wykonawstwa inwestycyjnego i remontów.
 • Planowanie rozwoju infrastruktury komunalnej.
 • Ocena stanu majątku gminy.
 • Ocena sprawozdań z zarządu mieniem komunalnym.
Komisja Gospodarki Gminnej, Rolnictwa, Ekologii oraz Współpracy z Jednostkami Pomocniczymi Gminy

Skład osobowy komisji

Przedmiot działania

 • Inspirowanie działalności zmierzającej do powiększenia zasobów gminy, współpraca z różnymi podmiotami gospodarczymi, fundacjami itp.
 • Analiza celowości współdziałania gospodarczego z innymi gminami i opiniowanie projektów uchwał Rady w tym zakresie.
 • Analiza celowości i możliwości rozwoju działalności gospodarczej.
 • Stwarzanie warunków dla rozwoju rzemiosła.
 • Analiza możliwości rozwoju infrastruktury turystycznej gminy.
 • Opracowywanie kierunków rozwoju produkcji rolnej.
 • Zabieganie o stworzenie warunków rozwoju produkcji rolnej oraz przetwórstwa płodów rolnych.
 • Czuwanie nad racjonalnym gospodarowaniem ziemią i gospodarką leśną.
 • Analiza działalności instytucji i przedsiębiorstw powołanych do obsługi rolnictwa
 • Podejmowanie inicjatyw dotyczących ekologii i zabytków.
 • Utrzymywanie kontaktów z Jednostkami Pomocniczymi Gminy, pomoc w ich działalności.
Komisja Spraw Bytowych, Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji

Skład osobowy komisji

Przedmiot działania

 • Ocena działalności służby zdrowia, oświaty, kultury i sportu. Inicjowanie działań w celu ich poprawy.
 • Ocena funkcjonowania opieki społecznej. Podejmowanie działań stymulujących rozwój różnych form pomocy.
 • Podejmowanie działań zmierzających do łagodzenia skutków bezrobocia.
 • Ocena funkcjonowania komunikacji masowej i podejmowanie działań w celu jej poprawy.
 • Inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do zapobiegania klęskom żywiołowym.
 • Ocena stanu porządku publicznego oraz utrzymania czystości na terenie gminy.
 • Ocena działalności inwestycyjnej gminy w zakresie oświaty, kultury i sportu.
 • Podejmowanie działań na rzecz promocji gminy i współpracy z zagranicą.
 • Ochrona przeciwpożarowa.
Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna działa w oparciu o plan przez siebie opracowany, który jest zatwierdzany przez radę miejską.

Skład osobowy

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Skład osobowy

 

Materiały

Kontakt
Uchwały ↗
Wyniki głosowań imiennych ↗
Sesje rady miejskiej ↗
Protokoły z sesji ↗
Archiwum nagrań z sesji ↗
Posiedzenia rady w systemie eSesja ↗
{"register":{"columns":[]}}