W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Referat Rolnictwa i Nieruchomości

Lokalizacja

pokój numer 18, drugie piętro

Telefon

33 8766 003
33 8766 218 wewn. 33

E-mail

nieruchomosci@kalwaria-zebrzydowska.pl

Pracownicy

Kierownik

Dagmara Gębala

Pracownicy

Magdalena Strączek
Angelina Kaczor

Zadania

Do zadań Referatu Rolnictwa i Nieruchomości należy:

1) gospodarka nieruchomościami gminnymi:

a) prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą gruntów, budynków i lokali,
b) oddawanie gruntów , budynków lokali w użytkowanie wieczyste, użyczenie, trwały zarząd, dzierżawę i najem oraz przygotowywanie umów i dokumentów z tego zakresu, dokonywanie czynności związanych z egzekucją należności poprzez wystawianie upomnień dla zalegających w zobowiązaniach z tego zakresu,
c) gospodarowanie i administrowanie gminnym zasobem nieruchomości gruntowych, w tym wyrażanie zgody na wejście w teren,
d) regulowanie stanów prawnych nieruchomości na rzecz Gminy, koordynowanie procedur wypłat odszkodowań za przejmowane grunty wydzielane pod drogi publiczne,
e) prowadzenie spraw związanych z nabyciem nieruchomości na rzecz Gminy,
f) prowadzenie spraw dotyczących przekształcania użytkowania wieczystego w prawo własności,
g) prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia;

2) prowadzenie dokumentacji związanej ze zwrotem części podatku akcyzowego;

3) geodezja i numeracja nieruchomości:

a) prowadzenie rozgraniczeń nieruchomości,
b) wykonywanie czynności związanych z przeprowadzaniem postępowania w sprawie scalania i wymiany gruntów,
c) prowadzenie podziałów nieruchomości gruntowych – wydawanie decyzji zatwierdzających podziały,
d) prowadzenie spraw z zakresu numeracji nieruchomości;

4) prowadzenie spraw z zakresu szkód wyrządzonych w gospodarstwach rolnych przez klęski żywiołowe;

5) dokonywanie spisów rolnych;

6) współpracowanie z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział w Wadowicach i służbami doradczymi prowadzącymi obsługę produkcji rolnej, Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą Kołami Łowieckimi oraz Małopolską Izbą Rolniczą;

7) współdziałanie z Gminną Spółką Wodną oraz Małopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w zakresie administrowania rzekami i potokami na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska;

8) organizowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, wydawanie decyzji odbierającej zwierzę właścicielowi i przekazania go do schroniska dla zwierząt lub pod opiekę innej osobie lub instytucji w przypadku znęcania się właściciela nad zwierzęciem;

9) wydawanie decyzji zezwalającej na utrzymanie psów ras uznanych za agresywne;

10) wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi włóknistych.

 

Załatw sprawę w tym referacie

{"register":{"columns":[]}}