W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Referat Gospodarki Komunalnej

Odpady komunalne

Lokalizacja

pokój numer 16, drugie piętro

Telefon

33 4721 012

E-mail

gk@kalwaria-zebrzydowska.pl
ok@kalwaria-zebrzydowska.pl

Pracownicy

Kierownik

Tadeusz Stela

Pracownicy

Patrycja Książek
Marzena Turcza

Zadania

Do zadań referatu należy:

1) kontrolowanie i realizowanie usług komunalnych finansowanych ze środków Gminy;

2) nadzorowanie utrzymania porządku i czystości w gminie;

3) prowadzenie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest;

4) nadzorowanie i wykonywanie zadań wynikających z ustawy „o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”;

5) likwidowanie dzikich wysypisk śmieci oraz zapobieganie ich powstawaniu;

6) administrowanie placem targowym;

7) nadzorowanie zasobu mieszkaniowego Gminy i gospodarowanie nim;

8) nadzorowanie realizacji umowy w zakresie zarządzania budynkami komunalnymi zamieszkałymi i niezamieszkałymi;

9) zawieranie na czas oznaczony umów najmu lokali socjalnych;

10) prowadzenie kontroli wykorzystania lokali mieszkalnych;

11) wykonywanie zadań wynikających z przepisów o cmentarzach i chowaniu zmarłych;

12) organizowanie usuwania zwłok bezdomnych zwierząt z terenu dróg, ulic i placów;

13) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych;

14) opracowanie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi i sporządzenie sprawozdań, udostępnianie na stronie internetowej informacji na temat gospodarki odpadami;

15) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie gospodarowania odpadami;

16) przyjmowanie deklaracji i korekt deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

17) prowadzenie ewidencji umów na odbiór odpadów komunalnych dla nieruchomości nieobjętych gminnym systemem odpadów komunalnych;

18) kontrola podmiotów gospodarczych w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie;

19) kontrola podmiotów odbierających odpady komunalne wpisanych do rejestru działalności regulowanej;

20) przyjmowanie sprawozdań od podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz ich weryfikacja;

21) nadzór nad funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego, weryfikacja faktur, prowadzenie racjonalnej eksploatacji, przeprowadzanie przeglądów oświetlenia ulicznego;

22) ekointerwencja - weryfikacja zgłoszeń dotyczących dzikich wysypisk śmieci;

23) przyjmowanie zgłoszeń awarii funkcjonowania oświetlenia ulicznego;

24) dokonywanie obciążeń związanych z mediami dla poszczególnych punktów odbioru;

25) realizacja programu "Oszczędzam wodę, łapię deszcz";

26) prowadzenie spraw i wydawania decyzji dotyczących dodatku energetycznego.

 

{"register":{"columns":[]}}