W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Referat Budżetowy

Lokalizacja

pokoje numer 13 i 21, drugie piętro

Telefon

33 8766 701
33 8766 218 wewn. 25
33 8764 028
33 8766 218 wewn. 36

E-mail

rb@kalwaria-zebrzydowska.pl

Pracownicy

Kierownik, Skarbnik Gminy

Małgorzata Leśniak

Pracownicy

Justyna Bębenek
Katarzyna Mamcarczyk
Anna Strona
Agnieszka Wojciechowska

Zadania 

Do zadań Referatu Budżetowego należy opracowywanie prognoz finansowych Gminy, przygotowywanie projektów budżetu oraz zarządzanie finansami, a w szczególności:

1) sporządzanie projektu rocznego budżetu Gminy i jednostek pomocniczych oraz przedkładanie go w obowiązującym trybie do uchwalania Radzie;

2) prowadzenie rachunkowości;

3) prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczenia majątku Gminy;

4) prowadzenie zadań w zakresie podatku VAT;

5) zapewnianie bilansowania potrzeb finansowych Gminy z dochodami;

6) bieżące realizowanie budżetu gminy oraz okresowe informowanie organów gminy o przebiegu tej realizacji i wnioskowanie w sprawie zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami;

7) nadzorowanie rachunkowości jednostek wykonujących budżet Gminy;

8) opracowywanie sprawozdań jednostkowych i zbiorczych oraz bilansów z wykonania budżetu;

9) prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu i organów Gminy oraz pozostałych zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia i o dzieło oraz współdziałanie w tym zakresie z Kadrami;

10) kompletowanie wniosków emerytalno-rentowych przy współudziale Kadr;

11) współdziałanie z organami finansowymi i bankami;

12) prowadzenie kontroli finansowej w jednostkach Gminy;

13) organizowanie i kontrolowanie obiegu dokumentacji niezbędnej dla rachunkowości;

14) prowadzenie ewidencji majątku środków trwałych i przedmiotów nietrwałych;

15) prowadzenie zbioru materiałów dotyczących inwentaryzacji.

 

{"register":{"columns":[]}}