W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Referat Inwestycji

Lokalizacja

pokój numer 8, pierwsze piętro

Telefon

33 8766 005
33 8766 218 wewn. 25

E-mail

inwestycje@kalwaria-zebrzydowska.pl

Pracownicy

Kierownik

Stanisław Kosek

Pracownicy

Anna Chorąży

Zadania 

Do zadań Referatu Inwestycji należy:

1) planowanie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w oparciu o planowane zadania i plany strategiczne Gminy;

2) zlecanie opracowania projektów budowlano-wykonawczych;

3) uzyskiwanie pozwoleń na budowę;

4) przygotowanie dokumentacji i zgłaszanie zamiaru przystąpienia do budowy, wykonania robót budowlanych dla inwestycji nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę;

5) przygotowywanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia przetargu:

a) przygotowanie wniosku,
b) przygotowanie projektu umowy,
c) przygotowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót i dokumentacji technicznej,
d) przygotowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;

6) przygotowywanie umów z wykonawcami i inspektorami nadzoru;

7) współpracowanie z instytucjami dofinansowującymi inwestycje w zakresie:

a) aneksowania umów,
b) udzielania wyjaśnień,
c) zmian zakresu robót;

8) przekazywanie placów budowy wraz z dokumentacją;

9) nadzorowanie realizowanych inwestycji;

10) przygotowywanie uzasadnień dla inwestycji wymagających wykonania robót dodatkowych, dokumentacji z tym związanej oraz zawieranie umów;

11) dokonywanie odbiorów wykonanych inwestycji;

12) uzyskiwanie pozwoleń na użytkowanie obiektów lub zgłaszanie zakończenia budowy w nadzorze budowlanym;

13) rozliczanie wykonanych inwestycji i dotacji na realizację.

 

{"register":{"columns":[]}}