W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Zespół ds. Drogownictwa

Lokalizacja

pokój nr 8, pierwsze piętro.

Telefon

33 4721 010
33 8766 218 wewn. 10

E-mail

drogownictwo@kalwaria-zebrzydowska.pl

Pracownicy

Tomasz Janiczak
Michał Orkisz

Zadania

Do zadań zespołu należy:

1) w zakresie inwestycji:

a) zlecanie opracowania projektów budowlano-wykonawczych branży drogowej,

b) uzyskiwanie pozwoleń na budowę inwestycji drogowych,

c) przygotowanie dokumentacji i zgłaszanie zamiaru przystąpienia do budowy, wykonania robót budowlanych dla inwestycji drogowych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę,

d) przygotowywanie dokumentów do przeprowadzenia przetargu, tj. wniosek, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, projekt umowy, dokumentacja techniczna, SSTWIOR,

e) przygotowywanie umów z wykonawcami i inspektorami nadzoru,

f) współpracowanie z instytucjami dofinansowującymi inwestycje w zakresie:

- aneksowania umów,
- udzielania wyjaśnień,
- zmian zakresu robót,

g) przekazywanie placów budowy wraz z dokumentacją,

h) nadzorowanie realizowanych inwestycji drogowych,

i) przygotowywanie uzasadnień dla inwestycji wymagających wykonania robót dodatkowych, dokumentacji z tym związanej oraz zawieranie umów,

j) dokonywanie odbiorów wykonanych inwestycji drogowych,

k) uzyskiwanie pozwoleń na użytkowanie obiektów lub zgłaszanie zakończenia budowy w nadzorze budowlanym,

l) rozliczanie wykonanych inwestycji i dotacji na ich realizację;

2) planowanie zadań inwestycyjnych w zakresie budowy i remontu dróg i ulic oraz środków na ich realizację w oparciu o planowane zadania i plany strategiczne Gminy;

3) utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami będącymi w zarządzie Gminy;

4) prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg, wydawanie zezwoleń na wejście w teren dotyczący dróg gminnych oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;

5) oznakowanie dróg, ulic i parkingów;

6) zimowe utrzymanie dróg;

7) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydawania uzgodnień do projektów budowlanych, kubaturowych oraz sieci zlokalizowanych wzdłuż dróg gminnych i wewnętrznych,

8) koordynowanie robót w pasie drogowym;

9) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;

10) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;

11) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających drogi.

 

Załatw sprawę w tym referacie

{"register":{"columns":[]}}