W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Burmistrz

Fotografia portretowa – uśmiechnięty, ubrany w garnitur w kratkę, białą koszulę i krawat mężczyzna z wąsem

Kontakt

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
mgr Tadeusz Stela
tel. sekretariat: 33 8766 218, 33 8766 006

W sprawie skarg i wniosków Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej przyjmuje w środy w godzinach 7.30 - 15.45.

Gabinet burmistrza mieści się na parterze Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.

Kompetencje

Burmistrz wykonuje uchwały rady miejskiej i zadania gminy określone przepisami prawa. Do zadań burmistrza należy w szczególności:

  • Przygotowywanie projektów uchwał rady miejskiej.
  • Określanie sposobu wykonywania uchwał.
  • Gospodarowanie mieniem komunalnym.
  • Wykonywanie budżetu.
  • Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
  • Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
  • W realizacji zadań własnych gminy burmistrz podlega wyłącznie radzie miejskiej.
  • Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
  • Burmistrz opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.
  • Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, burmistrz może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych.

 

Zarządzenia

https://bip.malopolska.pl/umkalwariazebrzydowska,m,434560,2024-2029.html ↗

Sprawozdania

https://bip.malopolska.pl/umkalwariazebrzydowska,m,436400,20242029.html ↗

Obwieszczenia

https://bip.malopolska.pl/umkalwariazebrzydowska,m,435305,2024-2029.html ↗

{"register":{"columns":[]}}