W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Referat Ochrony Środowiska

Lokalizacja

pokój nr 14, drugie piętro

Telefon

33 8766 004

E-mail

srodowisko@kalwaria-zebrzydowska.pl

Pracownicy

Kierownik

Bożena Stokłosa

Pracownicy

Karolina Ciochoń
Anna Frączek

Zadania

Do zadań referatu należy:

1) nadzorowanie eksploatacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz współpraca w tym zakresie z Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Kalwarii Zebrzydowskiej;

2) prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska;

3) przeprowadzanie wizji w terenie w związku ze zgłoszeniem zamiaru usunięcia drzew, wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew zgodnie z zakresem wynikającym z ustawy o ochronie przyrody;

4) nadzorowanie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych;

5) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków;

6) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

7) kontrola zbiorników bezodpływowych;

8) prowadzenie spraw z zakresu transportu drogowego i komunikacji na terenie Gminy;

9) wydawanie licencji w zakresie transportu drogowego w przewozach taksówkami oraz zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych, w krajowym transporcie drogowym osób;

10) wykonywanie zadań związanych z realizacji Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego w Gminie Kalwaria Zebrzydowska;

11) zadania związane z dofinansowaniem do zmiany systemów ogrzewania opartego na paliwie stałym w celu ograniczenia niskiej emisji;

12) zadania związane z dofinansowaniem odnawialnych źródeł energii;

13) weryfikacja wniosków o udzielanie dotacji celowych na zadania z zakresu ochrony środowiska oraz ich rozliczanie;

14) współdziałanie z innymi organami i instytucjami w sprawach wydawania opinii odnośnie wydobywania kopalin na potrzeby organu koncesyjnego;

15) realizowanie zadań wynikających z ustaw Prawo wodne, w szczególności rozstrzyganie spraw związanych ze zmiana stanu wody na gruncie;

16) prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na środowisko;

17) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, będących w posiadaniu urzędu;

18) sporządzanie gminnych programów ochrony środowiska;

19) sporządzanie sprawozdań z zakresu ochrony środowiska;

20) ekointerwencja - podejrzenie eksploatacji instalacji lub spalania paliw, które nie spełniają wymagań;

21) ekointerwencja – podejrzenie wypuszczania nieczystości płynnych;

22) koordynacja działań w zakresie ochrony zieleni miejskiej;

23) wydawanie warunków technicznych na projektowanych inwestycjach w zakresie sieci sanitarnych;

24) rozstrzyganie sporów wodnoprawnych;

25) nadzór i koordynacja dotacji dla spółek wodnych;

26) nadzór nad wysypiskiem;

27) pozwolenia wodnoprawne;

28) zadania związane z dofinansowaniem do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;

29) realizacja programu "Czyste Powietrze".

{"register":{"columns":[]}}