W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zostań Rodziną Wspierającą!

zdjęcie przedstawia po lewej stronie fragment laptopa z dłońmi ułożonymi na klawiaturze, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Ogłoszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wspieraniem rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci

Funkcjonowanie rodzin wspierających reguluje  ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, nie figurują w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym oraz uzyskały  pozytywną opinię kierownika ośrodka pomocy społecznej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego

Rodzina wspierająca przy współpracy asystenta rodziny pomaga rodzinie przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze w:

 • opiece i wychowaniu dzieci,
 • prowadzeniu gospodarstwa domowego, 
 • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych,

zajmuje się w szczególności:

 • organizacją wspólnego spędzania czasu przez rodzinę wspieraną, (m.in. organizowanie wspólnych gier i zabaw rodziców z dziećmi),
 • udzielaniem dzieciom pomocy w nauce, 
 • pomocą w czynnościach domowych: gotowanie, sprzątanie, utrzymanie higieny osobistej, racjonalne gospodarowanie budżetem domowym, opieka nad dziećmi.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku w ramach umowy oferuje rodzinie wspierającej:

 • zwrot kosztów związanych z udzielaniem wsparcia rodzinie wymagającej pomocy,
 • współpracę z asystentem rodziny.

Rodzina wspierająca nie realizuje swoich zadań zawodowo tzn. nie otrzymuje wynagrodzenia, natomiast otrzymuje zwrot kosztów związanych z udzielaniem pomocy na podstawie zawartej umowy.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie w MOPS przy ul. Wiejskiej 4 w Szczecinku następujących dokumentów:

 • wniosek kandydatki/kandydata do pełnienia funkcji rodziny wspierającej -  załącznik nr 1,
 • oświadczenie – załącznik nr 2.

Kandydaci na rodziny wspierające po zgłoszeniu swojej gotowości na podstawie załączonych do ogłoszenia dokumentów wymagają:

 • pozytywnej opinii Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • muszą odbyć szkolenie,
 • podpiszą umowę o współpracy. 

Nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny prowadzony jest w sposób ciągły.

 

Dokumenty można składać w MOPS w Szczecinku przy ul. Wiejskiej 4, w Punkcie Obsługi Interesanta, w godzinach urzędowania Ośrodka, tj. od poniedziałku do środy w godzinach od 730 do 1530, w czwartek od 730 do 1630, w piątek od 730 do 1430

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Działem Pracy Socjalnej i Integracji Społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Wiejskiej 4 lub dzwoniąc pod nr telefonu 94 37 280 16.
 

Materiały

Wniosek kandydatki/kandydata do pełnienia funkcji rodziny wspierającej
wniosek.pdf 0.12MB
Oświadczenie kandydatki/kandydata do pełnienia funkcji rodziny wspierającej
oswiadczenie.pdf 0.15MB
Materiał reklamowy 'Zostań Rodziną Wspierającą'
spot​_reklamowy.mp4 111.15MB
{"register":{"columns":[]}}