W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Preferencyjny zakup węgla - sprzedaż końcowa

Preferencyjny zakup węgla - sprzedaż końcowa - wydanie zaświadczenia potwierdzającego wypłacenie dodatku węglowego albo pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego

Jakie dokumenty będą potrzebne?

 • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie – do wglądu,
 • wniosek o wydanie zaświadczenia.

Formularz wniosku został opracowany jako materiał pomocniczy na potrzeby realizacji ww. zadania - zachęcamy do skorzystania ze wzorów dostępnych w naszym Biuletynie Informacji Publicznej, co wpływa na czas załatwienia sprawy.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

 • w formie elektronicznej autoryzującej wnioskodawcę dopuszczonej w postępowaniu administracyjnym (opatrzone podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym), za pośrednictwem:
  • Portalu ePUAP https://epuap.gov.pl
   Jako pismo ogólne do podmiotu publicznego wybierając skrzynkę nadawczą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku: /mops_szczecinek/SkrytkaESP
 • osobiście:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku, ul. Koszalińska 89 – w godzinach pracy Ośrodka, najlepiej w dniach i godzinach przyjmowania interesantów
 • za pośrednictwem poczty na adres:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku,
  ul. Wiejska 4
  78-400 Szczecinek

UWAGA! W przypadku wysłania wniosku za pośrednictwem urzędu pocztowego liczy się data nadania wniosku.

Termin i sposób załatwiania

Zaświadczenie wydaje się w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Postępowanie kończy się wydaniem zaświadczenia.

Tryb odwoławczy

nie dotyczy

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych
 • ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym

Inne informacje

Osoba fizyczna może dokonać zakupu paliwa stałego, w dowolnej gminie prowadzącej sprzedaż końcową na podstawie zaświadczenia.

Wniosek o wydanie zaświadczenia może złożyć:

 • osoba, której przyznano lub wypłacono dodatek węglowy
 • członek gospodarstwa domowego osoby, która otrzymała dodatek węglowy
 • osoba, która nie złożyła wniosku o dodatek węglowy, ale spełnia warunki do jego przyznania

Wniosek można złożyć do 30 czerwca 2023 r.

Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych

nie dotyczy

Formularz do pobrania

Materiały

Wniosek o zaświadczenie – sprzedaż końcowa
PZW-Z1-SK.pdf 0.16MB
{"register":{"columns":[]}}