W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki

Jakie dokumenty będą potrzebne?

 • wniosek o wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki (napisany odręcznie) lub zgłoszenie ustne do protokołu,
 • postanowienie sądu o przyznaniu wynagrodzenia za sprawowanie opieki (prawomocne), oryginał do wglądu oraz kserokopia do akt,
 • dowód osobisty lub inny dokument opatrzony zdjęciem (np. paszport, prawo jazdy) stwierdzający tożsamość oraz wiek wnioskodawcy - do wglądu.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

 • w formie elektronicznej autoryzującej wnioskodawcę dopuszczonej w postępowaniu administracyjnym (opatrzone podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym), za pośrednictwem:
  • Portalu ePUAPhttps://epuap.gov.pl
   Jako pismo ogólne do podmiotu publicznego wybierając skrzynkę nadawczą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku: mops_szczecinek/SkrytkaESP
 • osobiście:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku, ul. Wiejska 4 – w godzinach pracy Ośrodka, najlepiej w dniach i godzinach przyjmowania interesantów
 • za pośrednictwem poczty na adres:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku,
  ul. Wiejska 4
  78-400 Szczecinek

Termin i sposób załatwiania

Termin załatwienia sprawy - do jednego miesiąca; sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.
Postępowanie nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy

nie dotyczy

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 • ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Inne informacje

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd.

Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej.

Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych

nie dotyczy

Formularze do pobrania

 1. Wzór wniosku – pomocniczy (nie obligatoryjny)
{"register":{"columns":[]}}