W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Poradnictwo specjalistyczne (prawne, psychologiczne, rodzinne)

Jakie dokumenty będą potrzebne?

 • wniosek o udzielenie poradnictwa ze wskazaniem rodzaju i zakresu poradnictwa (napisany odręcznie) lub zgłoszenie ustne do protokołu,
 • dowód osobisty lub inny dokument opatrzony zdjęciem (np. paszport, prawo jazdy) stwierdzający tożsamość oraz wiek wnioskodawcy - do wglądu,

O konieczności przedłożenia innych dokumentów poinformuje pracownik socjalny na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

 • w formie elektronicznej autoryzującej wnioskodawcę dopuszczonej w postępowaniu administracyjnym (opatrzone podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym), za pośrednictwem:
 • osobiście:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku, ul. Wiejska 4 – w godzinach pracy Ośrodka, najlepiej w dniach i godzinach przyjmowania interesantów
 • za pośrednictwem poczty:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku,
  ul. Wiejska 4
  78-400 Szczecinek

UWAGA! W przypadku wysłania wniosku za pośrednictwem urzędu pocztowego liczy się data doręczenia wniosku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku.

Termin i sposób załatwiania

Po złożeniu wniosku pracownik MOPS w sposób ustalony z wnioskodawcą (telefonicznie lub pisemnie) zawiadamia go o terminie i miejscu realizacji poradnictwa.  
Termin załatwienia sprawy – niezwłocznie, w pierwszym wolnym terminie.
Postępowanie nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy

nie dotyczy

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Inne informacje

Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.

Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów i innych przepisów prawa.

Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii.

Poradnictwo rodzinne obejmuje problemy funkcjonowania rodziny, w tym w zakresie opiekuńczo-wychowawczym.

Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych

nie dotyczy

Formularze do pobrania

nie dotyczy

{"register":{"columns":[]}}