W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Wsparcie asystenta rodziny - ustawa 'Za życiem'

Jakie dokumenty będą potrzebne?

 • zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu dziecka, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie można otrzymać od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej,
 • dokument potwierdzający ciążę,
 • wniosek o przydzielenie asystenta rodziny.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

 • w formie elektronicznej autoryzującej wnioskodawcę dopuszczonej w postępowaniu administracyjnym (opatrzone podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym), za pośrednictwem:
 • osobiście:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku, ul. Wiejska 4 – w godzinach pracy Ośrodka, najlepiej w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.
 • za pośrednictwem poczty na adres:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku, 
  ul. Wiejska 4
  78-400 Szczecinek

UWAGA! W przypadku wysłania wniosku za pośrednictwem urzędu pocztowego liczy się data doręczenia wniosku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku.

Termin i sposób załatwiania

Postępowanie nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. 
Po złożeniu wniosku i weryfikacji dokumentów, w terminie 14 dni wysyłana jest pisemna informacja o przydzieleniu lub odmowie wsparcia asystenta rodziny. 

Tryb odwoławczy

nie dotyczy

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Inne informacje

Asystent rodziny na podstawie sporządzonego Katalogu wsparcia w następujących obszarach: 

 • przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka,
 • wsparcia psychologicznego,
 • pomocy prawnej,
 • dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej,  udziela porad, ale też na podstawie pisemnego upoważnienia może załatwić w imieniu osób objętych pomocą sprawy w różnych instytucjach i organizacjach. 

Dodatkowe informacje nt. wsparcia można uzyskać pod nr telefonów: 94 37 280 07 i 94 37 280 15  lub osobiście w dniach i godzinach przyjęć interesantów. 

Ważne: informacje o pozostałych uprawnieniach przysługujących w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” znajdziecie Państwo klikając na link: 
https://www.gov.pl/web/zdrowie/informator-za-zyciem- 

Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych

nie dotyczy

Formularze do pobrania

Materiały

Druk wniosku o wsparcie asystenta rodziny w ramach ustawy 'Za życiem'
AR-wniosek.pdf 0.15MB
{"register":{"columns":[]}}