W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych

Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu chełmskiego położony jest w odległości ok. 5 km od miasta Chełm, pomiędzy drogą międzynarodową Chełm – Dorohusk (od strony północnej) a linią kolejową Warszawa – Dorohusk (od strony południowej). Niecałe 2 km od zakładu znajduje się Cementownia „Chełm”, ponadto w pobliżu lokalizacji zakładu znajdują się rozległe, unikalne w skali nie tylko kraju, torfowiska niskie tzw. węglanowe w obrębie, których utworzono rezerwaty przyrody: „Brzeźno", „Roskosz" i „Bagno Serebryskie".

W ramach zakładu prowadzone są kompleksowe działania mające na celu bezpieczne i zgodne z obowiązującym stanem prawnym zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z obsługiwanego terenu. Z dostarczanych na teren instalacji odpadów wytwarzane są surowce wtórne, przekazywane następnie do specjalistycznych zakładów zajmujących się recyklingiem surowców odpadowych oraz produkowane jest paliwo alternatywne wykorzystywane w przemyśle cementowym. Na terenie zakładu powstają również inne materiały i odpady, które w bezpieczny, niezagrażający środowisku, sposób mogą zostać poddane procesom odzysku i unieszkodliwienia w posiadanych oraz zewnętrznych instalacjach służących zagospodarowaniu odpadów.

Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych

 ul. Dorohuska 70

22-100 Srebrzyszcze

tel.: 82 563 14 61 do 63 wew. 401

Więcej informacji TUTAJ

{"register":{"columns":[]}}