W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rejestr działalności regulowanej

Uprzejmie informujemy że na mocy przyjętej uchwały systemem odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez miasto Chełm objęte są zarówno nieruchomości zamieszkałe oraz takie, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady (tj. sklepy, warsztaty, hotele, instytucje, szkoły, itp.). Właściciele powyższych nieruchomości zobowiązani są złożyć deklarację w terminie 14 dni od zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości, lub wytworzenia na danej nieruchomości lub w danym lokalu odpadów komunalnych.

W przypadku właścicieli nieruchomości niezamieszkałych - przepisy ustawy dają nowym podmiotom możliwość wyjścia z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez miasto poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 60 dni od ich powstania. W oświadczeniu takim należy  wskazać przedsiębiorcę, z którym została zawarta umowa, oraz dołączyć do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem jego nieskuteczności.

Indywidualną umowę można zawrzeć jedynie z przedsiębiorstwem posiadającym wpis w Rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz na zasadach ustalonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Chełm.

Materiały

Rejestr odpadów komunalnych 2024
Rejestr​_odpady​_komunalne​_04​_2024.pdf 0.12MB
UCHWAŁA NR LVI/472/22 RADY MIASTA CHEŁM z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2565​_Uchwała​_w​_sprawie​_określenia​_górnych​_stawek​_opłat​_ponoszonych​_przez​_właścicieli​_nieruchomości.pdf 0.16MB
oświadczenie​_o​_wyłączeniu​_się​_GOK​_n
oświadczenie​_o​_wyłączeniu​_się​_GOK​_n.odt 0.01MB
uchwala​_RM​_2019​_regulamimn
uchwala​_RM​_2019​_regulamimn.pdf 0.24MB
uchwala​_RM​_2020​_zm​_regulamin
uchwala​_RM​_2020​_zm​_regulamin.pdf 0.26MB
wyrok​_WSA​_2021​_zm​_regulamin
wyrok​_WSA​_2021​_zm​_regulamin.pdf 0.64MB
uchwala​_RM​_2019​_sposob​_swiadcz​_uslug
uchwala​_RM​_2019​_sposob​_swiadcz​_uslug.pdf 0.15MB
uchwala​_RM​_2020​_zm​_sposob​_swiadczuslug
uchwala​_RM​_2020​_zm​_sposob​_swiadczuslug.pdf 0.20MB
{"register":{"columns":[]}}