W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Rejestr mieszkańców

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL

Materiały

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkancow i PESEL
Wniosek​_o​_udostępnienie​_danych​_jednostkowych​_z​_rejestru​_mieszkancow​_i​_PESEL.pdf 0.16MB

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.

2. Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych jednostkowych.

3. Dokument potwierdzający interes prawny w uzyskaniu danych.

4. Potrzeba uzyskania danych może wynikać z interesu prawnego lub faktycznego. W przypadku powoływania się na interes prawny, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania danych osobowych innej osoby lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to:

- przysługujące wierzytelności,

- postępowanie sądowe w sprawie: nabycia spadku, zniesienia współwłasności, o ochronę dóbr osobistych.

5. W przypadku wskazania we wniosku interesu faktycznego, organ właściwy do udostępnienia danych występuje o uzyskanie zgody osoby, o której udostępnienie danych wystąpił wnioskodawca.

6. Pełnomocnictwo, w przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika.

7. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, w przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika.

Opłaty

1)   31 zł - za udostępnienie danych jednostkowych.

2)   17 zł - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej). 

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Obsługi Mieszkańców (Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej)

ul. Pocztowa 50 pok.12 

Jak umówić się na wizytę?

Wizyty odbywają się wg. kolejności pobranego numeru w biletomacie i są one realizowane codziennie do godz. 14.00.

Kontakt

82 565 35 33

Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności

Materiały

Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców
wniosek​_o​_zaśw-1-2.pdf 0.08MB
Klauzula informacyjna - ewidencja ludności
Klauzula​_informacyjna​_ewidencja​_ludności.pdf 0.07MB

Wymagane dokumenty

1. Dokument tożsamości (tj. dowód osobisty, paszport, karta pobytu) do wglądu.

2. Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców.

3. Wniosek o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza (UE).

4. Pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.

5. Tytuł prawny do lokalu (w oryginale do wglądu) w przypadku uzyskania informacji o liczbie osób zameldowanych w lokalu lub o braku osób zameldowanych w lokalu.

Opłaty

1. Wydanie zaświadczenia - opłata skarbowa 17 zł.

2. Wydanie formularza wielojęzycznego - opłata administracyjna - 17 zł.

3. Za złożenie pełnomocnictwa – opłata skarbowa 17 zł (z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Obsługi Mieszkańców (Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej)

ul. Pocztowa 50 pok.12 

Jak umówić się na wizytę?

Wizyty odbywają się wg. kolejności pobranego numeru w biletomacie i są one realizowane codziennie do godz. 14.00.

Kontakt

82 565 35 33

{"register":{"columns":[]}}