W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Dokumenty do pobrania

Druki dotyczące spraw związanych z gospodarką nieruchomościami oraz sprawami emerytalno-rentowymi

Materiały

1. Oświadczenie o nieprzerwanym użytkowaniu
1​_Oswiadczenie​_o​_nieprzerwanym​_uzytkowaniu.docx 0.01MB
2. Wniosek o nieodpłatne przyznanie prawa własności działki dożywotniego użytkowania
2​_Wniosek​_o​_nieodplatne​_przyznanie​_prawa​_wlasnosci​_dzialki​_dozywotniego​_uzytkowania.doc 0.04MB
3. Oświadczenie o zrzeknięciu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji Starosty
3​_Oswiadczenie​_o​_zrzeknieciu​_sie​_prawa​_do​_wniesienia​_odwolania​_od​_decyzji​_Starosty.docx 0.01MB
4. Wniosek o wprowadzenie zmian w operacie ewidencji gruntów
4​_wniosek​_o​_wprowadzenie​_zmian​_w​_operacie​_ewidencji​_gruntow.doc 0.04MB
5. Wydanie zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczyste w prawo własności grunty Powiatu Bia
5​_Wydanie​_zaswiadczenia​_potwierdzajace​_przeksztalcenie​_prawa​_uzytkowania​_wieczyste​_w​_prawo​_wlasnosci​_grunty​_Powiatu​_Bial.docx 0.02MB
6. Wniosek o wydanie zaświadczenia
6​_Wniosek​_o​_wydanie​_zaswiadczenia.doc 0.04MB
7. Wniosek o wydanie zaświadczenia ze nie figuruje się w ewidencji jako właściciel
7​_Wniosek​_o​_wydanie​_zaswiadczenia​_ze​_nie​_figuruje​_sie​_w​_ewidencji​_jako​_wlasciciel​_ok.docx 0.01MB
8. Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie aktualizacji użytków
8​_Wniosek​_o​_wszczecie​_postepowania​_w​_sprawie​_aktualizacji​_uzytkow.doc 0.03MB
9. Wniosek o przywrócenie użytków rolnych
9​_Wniosek​_o​_przywrocenie​_uzytkow​_rolnych.doc 0.03MB
10. Wniosek o nieodpłatne stwierdzenie własności działki pod budynkami
10​_Wniosek​_o​_nieodplatne​_stwierdzenie​_wlasnosci​_dzialki​_pod​_budynkami.doc 0.04MB
11. Druk do wniosku o wyłączenie
11​_Druk​_do​_wniosku​_o​_wylaczenie.pdf 0.03MB
12. Podanie o wydanie uwierzytelnionej kopii
12​_Podanie​_o​_wydanie​_uwierzytelnionej​_kopii.docx 0.01MB
13. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania
13​_oswiadczenie​_o​_zrzeczeniu​_sie​_prawa​_do​_wniesienia​_odwolania.rtf 0.05MB
Wnioski związane z udostępnianiem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Materiały

Wniosek EGiB o wydanie wypisu, wypisu i wyrysu, wyrysu z Ewidencji Gruntów i Budynków
Wniosek​_EGiB​_o​_wydanie​_wypisu.pdf 0.19MB
Wniosek P – o udostępnienie materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
Wniosek​_o​_udostepnienie​_materialow​_pzgik​_Formularz​_P.pdf 0.14MB
Wniosek P1 – Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie mapy zasadniczej oraz ewidencji gruntów i budynków
Wniosek​_o​_udostepnienie​_materialow​_pzgik​_Formularz​_P1​_118kB.pdf 0.12MB
Wniosek P2 – Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy danych EGiB
Wniosek​_o​_udostepnienie​_materialow​_pzgik​_Formularz​_P2​_166kB.pdf 0.16MB
Wniosek P3 – Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych GESUT
Wniosek​_o​_udostepnienie​_materialow​_pzgik​_Formularz​_P3​_116kB.pdf 0.11MB
Wniosek P4 – Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy danych BDOT500
Wniosek​_o​_udostepnienie​_materialow​_pzgik​_Formularz​_P4​_117kB.pdf 0.11MB
Wniosek P5 – Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości
Wniosek​_o​_udostepnienie​_materialow​_pzgik​_Formularz​_P5.pdf 0.11MB
Wniosek P6 – Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych na podstawie bazy danych EGiB
Wniosek​_o​_udostepnienie​_materialow​_pzgik​_Formularz​_P6​_115kB.pdf 0.11MB
Wniosek P7 – Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie innych materiałów
Wniosek​_o​_udostepnienie​_materialow​_pzgik​_Formularz​_P7​_98kB.pdf 0.09MB
Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych
zawiadomienie​_o​_wykonaniu​_prac.doc 0.06MB
Wniosek ZG – Zgłoszenie prac geodezyjnych
Zgloszenie​_roboty.pdf 0.16MB
Wniosek ZG – Zgłoszenie uzupełniające
Zgloszenie​_roboty​_uzupelniajace.pdf 0.12MB
Protokół weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
protokol​_weryfikacji.doc 0.05MB
Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych
wniosek​_uwierzytelnienie.doc 0.06MB
Wniosek o anulowanie / przedłużenie pracy geodezyjnej
wniosek​_anuluj​_przedluz​_pracy​_geodezyjnej.doc 0.02MB
Wniosek o anulowanie / przedłużenie pracy geodezyjnej
wniosek​_anuluj​_przedluz​_pracy​_geodezyjnej​_1​_.pdf 0.01MB
Wniosek o wprowadzenie zmian w Ewidencji Gruntów i Budynków
wniosek​_zmiana​_egib.doc 0.04MB
Wniosek o wprowadzenie zmian w Ewidencji Gruntów i Budynków
wniosek​_zmiana​_egib.pdf 0.64MB
Geoportal wniosek o założenie konta – Rzeczoznawca majątkowy
wniosek​_o​_zalozenie​_konta​_rzecoznawca​_majatkowy​_1​_.doc 0.03MB
Geoportal – wniosek o założenie konta – Rzeczoznawca majątkowy
wniosek​_o​_zalozenie​_konta​_rzecoznawca​_majatkowy​_1​_.pdf 0.26MB
Wniosek o założenie konta - komornik
wniosek​_o​_zalozenie​_konta​_komornik.doc 0.02MB
Pozostałe dokumenty i materiały Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Materiały

Wykaz planów scaleniowych
wykaz​_planow​_scaleniowych.pdf 0.05MB
Wytyczne do wykonania prac geodezyjnych w obrębach, dla których prowadzona jest ewidencja budynków
wytyczne​_do​_wykonania​_prac​_ewidencja​_budynkow.pdf 0.07MB
Umowa – dostęp do Geoportalu powiatowego
umowa​_dostepu​_do​_geoportalu​_1​_.doc 0.04MB
Umowa – dostęp do Geoportalu powiatowego
umowa​_dostepu​_do​_geoportalu​_1​_.pdf 0.65MB
Menu, warstwy i zasady wymiany danych, przesyłanie danych do PODGiK
podgik​_menu​_ewmapa.zip 0.64MB
Komunikat w sprawie rozporządzenia
komunikat​_rozp.zip 0.68MB
Zarządzenie nr 14/2014 STAROSTY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie organizacji narad koordynacyjnych
zarzadzenie​_narady​_koordynacyjne.pdf 0.30MB
Pismo Wydziału Geodezji Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku wyjaśniające, do których dokumentów należy stosować klauzule: „Dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”
starostwo026.pdf 0.22MB
Klauzula informacyjna zbiory EGiB, PZGiK
Zalacznik​_nr5​_Klauzule​_informacyjne​_Ewopis​_Osrodek.pdf 0.15MB
Instrukcja automatycznego generowania i korzystania z danych z zasobu PODGiK
Instrukcja​_automatycznego​_generowania.pdf 1.24MB
Druki związane z rezerwacją identyfikatorów działek oraz budynków
{"register":{"columns":[]}}