W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Wydział Architektury

e-budownictwo
Pozwolenie na budowę/roboty budowlane

Materiały

1. Wniosek pozwolenie na budowę (pb-1)
1​_WNIOSEK​_POZWOLENIE​_NA​_BUDOWĘ(PB-1).doc 0.08MB
1. Wniosek pozwolenie na budowę (pb-1)
1​_WNIOSEK​_POZWOLENIE​_NA​_BUDOWĘ(PB-1).PDF 0.28MB
2. Oświadczenie dysponowanie nieruchomością (pb-5)
2​_OŚWIADCZENIE​_DYSPONOWANIE​_NIERUCHOMOŚCIĄ(PB-5).RTF 0.06MB
2. Oświadczenie dysponowanie nieruchomością (pb-5)
2​_OŚWIADCZENIE​_DYSPONOWANIE​_NIERUCHOMOŚCIĄ.pdf 0.23MB
3. Uzupełnienie dokumentacji po postanowieniu
3​_UZUPELNIENIE​_DOKUMENTACJI​_PO​_POSTANOWIENIU.docx 0.01MB
4. Wniosek o opieczętowanie dziennika budowy
4​_WNIOSEK​_O​_OPIECZĘTOWANIE​_DZIENNIKA​_BUDOWY.doc 0.03MB
5. Pismo o wycofanie wniosku
5​_PISMO​_O​_WYCOFANIE​_WNIOSKU.pdf 0.07MB
6. Oświadczenie o zrzeczeniu odwołania
6​_OŚWIADCZENIE​_O​_ZRZECZENIU​_ODWOŁANIA.docx 0.03MB
7. Pełnomocnictwo
7​_PEŁNOMOCNICTWO.docx 0.01MB
Pozwolenie na rozbiórkę
Przeniesienie pozwolenia na budowę

Materiały

1. Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę
1​_WNIOSEK​_O​_PRZENIESIENIE​_POZWOLENIA​_NA​_BUDOWE.doc 0.06MB
2. Oświadczenie dysponowanie nieruchomością
2​_OŚWIADCZENIE​_DYSPONOWANIE​_NIERUCHOMOŚCIĄ.pdf 0.23MB
2. Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane
2​_OŚWIADCZENIE​_O​_DYSPONOWANIU​_NIERUCHOMOŚCIĄ​_NA​_CELE​_BUDOWLANE.RTF 0.06MB
3. Zgoda dotychczasowego inwestora na przeniesienie
3​_ZGODA​_DOTYCHCZASOWEGO​_INWESTORA​_NA​_PRZENIESIENIE.doc 0.05MB
4. Oświadczenie o zrzeczeniu odwołania przeniesienie
4​_OŚWIADCZENIE​_O​_ZRZECZENIU​_ODWOŁANIA​_PRZENIESIENIE.doc 0.09MB
5. Pełnomocnictwo do przeniesienia
5​_PEŁNOMOCNICTWO​_DO​_PRZENIESIENIA.doc 0.04MB
6. Wniosek o opieczętowanie dziennika budowy przeniesienie
6​_WNIOSEK​_O​_OPIECZĘTOWANIE​_DZIENNIKA​_BUDOWY​_PRZENIESIENIE.doc 0.03MB
Przeniesienie zgłoszenia budowlanego

Materiały

1. Wniosek o przeniesienie zgłoszenia
1​_WNIOSEK​_O​_PRZENIESIENIE​_ZGŁOSZENIA.doc 0.05MB
2. Oświadczenie dysponowanie nieruchomością
2​_OŚWIADCZENIE​_DYSPONOWANIE​_NIERUCHOMOŚCIĄ.pdf 0.23MB
2. Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane
2​_OŚWIADCZENIE​_O​_DYSPONOWANIU​_NIERUCHOMOŚCIĄ​_NA​_CELE​_BUDOWLANE.RTF 0.06MB
3. Zgoda dotychczasowego inwestora na przeniesienie zgłoszenia
3​_ZGODA​_DOTYCHCZASOWEGO​_INWESTORA​_NA​_PRZENIESIENIE​_ZGŁOSZENIA.doc 0.05MB
4. Oświadczenie o zrzeczeniu odwołania przeniesienie zgłoszenia
4​_OŚWIADCZENIE​_O​_ZRZECZENIU​_ODWOŁANIA​_PRZENIESIENIE​_ZGŁOSZENIA.doc 0.09MB
5. Pełnomocnictwo do przeniesienia
5​_PEŁNOMOCNICTWO​_DO​_PRZENIESIENIA.doc 0.04MB
6. Wniosek o opieczętowanie dziennika budowy przeniesienie
6​_WNIOSEK​_O​_OPIECZĘTOWANIE​_DZIENNIKA​_BUDOWY​_PRZENIESIENIE.doc 0.03MB
Inne

Materiały

Wniosek o pozwolenie na budowę tymczasowego obiektu budowlanego
WNIOSEK​_O​_POZWOLENIE​_NA​_BUDOWĘ​_TYMCZASOWEGO​_OBIEKTU​_BUDOWLANEGO​_.RTF 0.16MB
Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości
WNIOSEK​_O​_WYDANIE​_DECYZJI​_O​_NIEZBĘDNOŚCI​_WEJŚCIA​_NA​_TEREN​_SĄSIEDNIEJ​_NIERUCHOMOŚCI.RTF 0.15MB
Wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania art 45a ust 1 ustawy prawo budowlane
WNIOSEK​_O​_WYDANIE​_DECYZJI​_O​_WYŁĄCZENIU​_STOSOWANIA​_ART​_45a​_UST​_1​_USTAWY​_PRAWO​_BUDOWLANE.RTF 0.14MB
Wniosek o wydanie decyzji o zmianę pozwolenia na budowę
WNIOSEK​_O​_WYDANIE​_DECYZJI​_O​_ZMIANIE​_POZWOLENIA​_NA​_BUDOWĘ.RTF 0.14MB
Wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub projektu
WNIOSEK​_O​_WYDANIE​_ODRĘBNEJ​_DECYZJI​_O​_ZATWIERDZENIU​_PROJEKTU​_ZAGOSPODAROWANIA​_DZIAŁKI​_LUB​_PROJEKTU​_ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO.RTF 0.17MB
Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu
WNIOSEK​_O​_WYDANIE​_ZAŚWIADCZENIA​_O​_SAMODZIELNOŚCI​_LOKALU.docx 0.02MB
Wniosek o zaświadczenie w sprawie dodatku mieszkaniowego
WNIOSEK​_O​_ZAŚWIADCZENIE​_W​_SPRAWIE​_DODATKU​_MIESZKANIOWEGO.doc 0.04MB
Wniosek w sprawie odstępstwa od warunków techniczno-budowlanych
WNIOSEK​_W​_SPRAWIE​_ODSTĘPSTWA​_OD​_WARUNKÓW​_TECHNICZNO-BUDOWLANYCH.doc 0.06MB
Zgłoszenie budowy lub wykonanie innych robót budowlanych

Materiały

1. Zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych (pb-2)
1​_ZGŁOSZENIE​_BUDOWY​_LUB​_INNYCH​_ROBÓT​_BUDOWLANYCH(PB-2).RTF 0.14MB
1. Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych (pb-2)
1​_zgłoszenie​_budowy​_lub​_wykonania​_innych​_robót​_budowlanych​_(Pb-2).pdf 0.25MB
2. Oświadczenie dysponowanie nieruchomością (pb-5)
2​_OŚWIADCZENIE​_DYSPONOWANIE​_NIERUCHOMOŚCIĄ(PB-5).RTF 0.06MB
2. Oświadczenie dysponowanie nieruchomością
2​_OŚWIADCZENIE​_DYSPONOWANIE​_NIERUCHOMOŚCIĄ.pdf 0.23MB
Zgłoszenie budynku mieszkalnego z projektem budowlanym
Zgłoszenie Instalacji gazowej z użytkowanym budynku z projektem budowlanym

Materiały

1. Zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych (pb-2)
1​_ZGŁOSZENIE​_BUDOWY​_LUB​_INNYCH​_ROBÓT​_BUDOWLANYCH(PB-2).RTF 0.14MB
1. Zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych (pb-2)
1​_zgłoszenie​_budowy​_lub​_wykonania​_innych​_robót​_budowlanych​_(Pb-2).pdf 0.25MB
2. Oświadczenie dysponowanie nieruchomością (pb-5)
2​_OŚWIADCZENIE​_DYSPONOWANIE​_NIERUCHOMOŚCIĄ(PB-5).RTF 0.06MB
2. Oświadczenie dysponowanie nieruchomością (pb-5)
2​_OŚWIADCZENIE​_DYSPONOWANIE​_NIERUCHOMOŚCIĄ.pdf 0.23MB
Zgłoszenie rozbiórki
Zgłoszenie sieci z projektem budowlanym

Materiały

1. Zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych (pb-2)
1​_ZGŁOSZENIE​_BUDOWY​_LUB​_INNYCH​_ROBÓT​_BUDOWLANYCH(PB-2).RTF 0.14MB
1. Zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych (pb-2)
1​_zgłoszenie​_budowy​_lub​_wykonania​_innych​_robót​_budowlanych​_(Pb-2).pdf 0.25MB
2. Oświadczenie dysponowanie nieruchomością (pb-5)
2​_OŚWIADCZENIE​_DYSPONOWANIE​_NIERUCHOMOŚCIĄ(PB-5).RTF 0.06MB
2. Oświadczenie dysponowanie nieruchomością (pb-5)
2​_OŚWIADCZENIE​_DYSPONOWANIE​_NIERUCHOMOŚCIĄ.pdf 0.23MB
Zgłoszenie stacji transformatorowych z projektem budowlanym

Materiały

1. Zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych (pb-2)
1​_ZGŁOSZENIE​_BUDOWY​_LUB​_INNYCH​_ROBÓT​_BUDOWLANYCH(PB-2).RTF 0.14MB
1. Zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych (pb-2)
1​_zgłoszenie​_budowy​_lub​_wykonania​_innych​_robót​_budowlanych​_(Pb-2).pdf 0.25MB
2. Oświadczenie dysponowanie nieruchomością (pb-5)
2​_OŚWIADCZENIE​_DYSPONOWANIE​_NIERUCHOMOŚCIĄ(PB-5).RTF 0.06MB
2. Oświadczenie dysponowanie nieruchomością (pb-5)
2​_OŚWIADCZENIE​_DYSPONOWANIE​_NIERUCHOMOŚCIĄ.pdf 0.23MB
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania
{"register":{"columns":[]}}