W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Telefony

Telefony do umówienia się na wizytę

 • Wydział Architektury - tel. kom. 730 200 137 
 • Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji – ( 85) 740 39 96
 • Wydział Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego – (85) 740 39 68
Kancelaria Ogólna
SEKRETARIAT Starosty Jana Bolesława Perkowskiego i Wicestarosty Romana Czepe

tel. 85 740 39 14
Nr pokoju: 205

STAROSTA Jan Bolesław Perkowski

85 740 39 14
(sekretariat)
Nr pokoju: 206

WICESTAROSTA Roman Czepe

85 740 39 14 (sekretariat)


Nr pokoju: 207

SKARBNIK POWIATU Marta Szczuka

Skarbnik Marta Szczuka

tel. 85 740 39 64

pok. 208

SEKRETARZ POWIATU Małgorzata Nowik

85 740 39 54

pok. 209

Obsługa Rady i Zarządu Powiatu

85 740 39 76

pok. 6

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Ewelina Kubiciel-Żukowska

Praca Rzecznika Praw Konsumenta:

 • Poniedziałek: 8:00 - 15:00
 • Wtorek: 7:30 - 14:30
 • Środa: 7:30 - 14:30
 • Czwartek: 7:30 - 14:30
 • Piątek: 7:30 - 14:30

Rzecznik przyjmuje interesantów w Urzędzie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym/mailowym.

tel. 790 600 423

pok. 114

Rzecznik prasowy

tel: 

 • 533 337 563,
 • 730 200 736,
 • 85 740 39 22,

pok. 210

Wydział Organizacyjny

Wyszczególnienie

Nr telefonu

Nr pokoju

Dyrektor

85 740 39 89

113

Zamówienia publiczne, sprawy majątku i jego ubezpieczeń

85 740 39 58

102

Obsługa informatyczna

85 740 39 28

103

Inspektor Ochrony Danych

85 740 39 97

112

Inwestycje i remonty, sprawy gospodarcze

533 330 854

 

Zespół radców prawnych

tel. 85 740 39 70

pok. 101

Zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych

tel. 85 740 39 16

pok. 109

Wydział Budżetu i Finansów

Wyszczególnienie

Nr telefonu

Nr pokoju

Skarbnik Marta Szczuka

85 740 39 64

208

Główny Księgowy

85 740 39 62

211

Kierownik Referatu Budżetu

85 740 39 62

211

Referat Budżetu

85 740 39 04

203

Referat Księgowości

85 740 39 60

202

Kasa

85 740 39 85

10

Wydział Architektury

Wyszczególnienie

Nr telefonu

Nr pokoju

Pozwolenia na budowę i zgłoszenia dotyczące budynków mieszkalnych

 • Choroszcz (osoby fizyczne)
 • Supraśl (osoby fizyczne)
 • Poświętne
 • Suraż
 • Tykocin

85 740 39 77

301

Pozwolenia na budowę i zgłoszenia dotyczące budynków mieszkalnych

 • Juchnowiec Kościelny (osoby fizyczne)
 • Wasilków

85 740 39 66

302

Pozwolenia na budowę i zgłoszenia dotyczące budynków mieszkalnych

 • Dobrzyniewo Duże
 • Zabłudów

Zgłoszenia sieci, Udostępnianie informacji publicznej

 • wszystkie gminy

85 740 39 00

303

ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 • wszystkie gminy

85 740 39 83

304

Pozwolenia na budowę i zgłoszenia dotyczące budynków mieszkalnych

 • Łapy
 • Supraśl (osoby prawne)
 • Choroszcz (osoby prawne)
 • Juchnowiec Kościelny (osoby prawne)
 • Wasilków (osoby prawne)

Zezwolenia na realizację inwestycji drogowych

 • wszystkie gminy

Pozwolenia na budowę sieci

 

 • wszystkie gminy

85 740 39 25

305

Pozwolenia na budowę instalacji gazowej

 • wszystkie gminy

85 740 39 98

310

Pozwolenia na budowę i zgłoszenia dotyczące budynków mieszkalnych

 • Czarna Białostocka
 • Gródek
 • Michałowo
 • Turośń Kościelna
 • Zawady

85 740 39 86

311

Przeniesienia pozwoleń na budowę,

Odstępstwa do Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Samodzielność lokali

Dodatki mieszkaniowe

 • wszystkie gminy

85 740 39 65

312

Dyrektor,  Zastępca Dyrektora

85 740 39 72

313

Wydział Komunikacji

Wyszczególnienie

Nr telefonu

Nr pokoju

Dyrektor

Zastępca Dyrektora

 

-wydawanie licencji i zaświadczeń w zakresie krajowego transportu drogowego,
-przeprowadzanie kontroli przedsiębiorcy w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji, zezwolenia lub zaświadczenia na wykonywanie przewozów drogowych,
-wydawanie zezwoleń na dokonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym,
-uzgadnianie przebiegu linii komunikacyjnych z innymi organami samorządu terytorialnego,
-prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
-sprawowanie nadzoru i kontroli nad stacjami kontroli pojazdów na terenie Powiatu,
-wydawanie diagnostom uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów,
-prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
-sprawowanie nadzoru i kontroli nad ośrodkami szkolenia kierowców,
-prowadzenie ewidencji instruktorów nauk jazdy,

 85 740 39 69

 85 740 39 75

 

110 

-informacja dotycząca rejestracji pojazdów

-wydawanie stałych dowodów rejestracyjnych

-zgłaszanie zbycia pojazdów

-wydawanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych

-zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem

-dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym HAK, TAXI, VAT, L

85 740 39 27

85 740 39 01

 sala parter

-obsługa przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie obrotu pojazdami

-czasowe wycofanie pojazdów z ruchu

-wydawania zaświadczeń

-wydawanie skierowań na stacje diagnostyczne

-wydawanie decyzji o nadaniu numeru identyfikacyjnego

-wyrejestrowanie pojazdu z urzędu

85 740 39 27

 

sala parter

- prowadzenie postępowań wyjaśniających i administracyjnych, nakładanie kar pieniężnych, obsługa prawna wydziału

 

85 740 39 80

121

- wydawanie praw jazdy,

- wydawanie wtórników praw jazdy,

- cofanie uprawnień do kierowania pojazdami,

- przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami

85 740 39 92

105

Wydział Środowiska i Rolnictwa

Wyszczególnienie

Nr telefonu

Nr pokoju

Dyrektor

85 740 39 59

8

 • gospodarka odpadami
 • ochrona przyrody (wycinka drzew i krzewów z działek nieleśnych)
 • ochrona powietrza

85 740 39 74

4

 

 • Leśnictwo

85 740 39 78

5

 • Rejestracja łodzi
 • Wydawanie kart wędkarskich
 • Ochrona przyrody (wycinka drzew i krzewów z działek nieleśnych)
 • Wpis do rejestru roślin i zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych
85 740 39 03 9
 • Geolog powiatowy
85 740 39 03 9
Wydział Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego

Wyszczególnienie

Nr telefonu

Nr pokoju

Dyrektor

85 740 39 68

302

Edukacja publiczna

85 740 39 68

 

Sprawy obywatelskie

85 740 39 68

85 740 39 81     

 

 • nieodpłatna pomoc prawna

85 740 39 81

 
 • sprowadzanie zwłok lub urn z prochami z obcego państwa

85 740 39 81

 
 • świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka

85 740 39 68

 
 • pomoc finansowa repatriantom

85 740 39 68

 

Biuro Rzeczy znaleźionych

85 740 39 81

 

Ochrona i promocji zdrowia

85 740 39 81

 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

85 740 39 81

 

Realizacja projektów

85 740 39 68

85 740 39 10

 

114

Bezpieczeństwo i porządek publiczny, zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna

85 740 39 67

201

Wydział Kultury Sportu Turystyki i Promocji

Wyszczególnienie

Nr telefonu

Nr pokoju

Dyrektor

85 740 39 11 312

- kultura, kultura fizyczna i sport,

- stowarzyszenia,

- turystyka

- promocja

85 740 39 96 313
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości ul. Branickiego 13

Wyszczególnienie

Nr telefonu

Nr pokoju

Dyrektor – Geodeta Powiatowy

85 740 63 95

109

Z-ca Dyrektora, Kierownik Referatru Ewidencji Gruntów i Budynków

85 740 63 95

109

Sekretariat

85 740 63 95

109

Wypisy i wyrysy z rejestru gruntów

85 740 63 92

208

Ewidencja Gruntów i Budynków (Michałowo, Poświętne, Suraż, Turośń Kościelna, Łapy, Gródek)

85 732 82 18

102

Ewidencja Gruntów i Budynków (Czarna Białostockam, Juchnowiec Kościelny, Tykocin, Zabłudów)

85 732 45 98

107

Ewidencja Gruntów i Budynków (Choroszcz, Wasilków, Dobrzyniewo Duże, Supraśl, Zawady)

85 740 63 91

101

Odszkodowania

85 732 95 66

108

Gospodarowanie mieniem powiatu, użytkowanie wieczyste, przekształcenia

85 740 63 93 105

Drogi powiatowe i krajowe, trwały zarząd

85 732 45 98 106

Kierownik Referatu Gosp. Gruntami Nierolnymi

85 740 63 93 104

Wyłączenia i uzgodnienia (Łapy, Michałowo, Poświętne, Tykocin, Zabłudów, Zawady)

Scalenie - wymiany gruntów, klasyfikacja, rekultywacja

Wyłączenia i uzgodnienia, klasyfikacja

533 337 562

01

Obsługa prawna wydziału, egzekucja administracyjna

85 732 95 66 108

Wyłączenia i uzgodnienia (Choroszcz, Czarna Białostocka, Gródek, Juchnowiec, Supraśl, Suraż, Turośń, Dobrzyniewo Duże)

85 732 84 03 02

Kierownik Referatu Gosp. Gruntami Rolnymi

Wyłączenia i uzgodnienia gmina Wasilków, nadanie na własność działek dożywotniego użytkowania pod budynkami, wspólnoty gruntowe

85 732 84 03 03
Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Mickiewicza 3

Kierownik

85 743 94 11

Kontrola opracowań geodezyjnych

85 743 94 37

Obsługa interesantów

85 743 94 36

Pracownia numeryczna

85 743 94 21

Narady koordynacyjne

85 743 94 24
Samodzielne stanowisko d/s pracowniczych

tel. 85 740 39 61

pok. 204

Wydział Geodezji Katastru i Nieruchomości Filia w Łapach
Samodzielne stanowisko d/s audytu i kontroli wewnętrznej

 

tel. 85 740 39 88

pok. 213

Stanowisko ds. kontroli finansów

Stanowisko ds. kontroli finansów     

tel. 85 740 39 88    

pok. 213

{"register":{"columns":[]}}