W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Wydział Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego

Pozwolenie na sprowadzenie i pochowanie trumny ze zwłokami/urny z prochami z zagranicy

Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1947 t.j.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie wydania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1866)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 t.j. ze zm.)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

Wymagane wnioski

 • formularz o wydanie pozwolenia na sprowadzenie i pochowanie trumny ze zwłokami/urny z prochami – wniosek 1

Wymagane załączniki

 • akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego,
 • dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie, jako przyczynę zgonu chorobę zakaźną (w przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu, lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon) przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego,
 • ewentualne pełnomocnictwo dla firmy pogrzebowej (w przypadku, kiedy wnioskodawca nie jest osobą uprawnioną). Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł, zgodnie z załącznikiem pkt IV do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej. Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Białymstoku Departament Finansów Miasta PEKAO S.A. nr rachunku 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132

Opłaty

 • brak opłat

Termin załatwienia sprawy

 • niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku

Miejsce załatwienia sprawy

 • 15-569 Białystok, ul. Borsucza 2,
  pok. 301 tel. 85 740 39 81, fax: 85 7403982 Pracownik: Małgorzata Szerenos, Monika Wiszniewska
  pok. 302 tel. 85 740 39 68, fax: 85 7403982 Pracownik: Agnieszka Polińska-Żukowska,

Godziny pracy

 • poniedziałek: 8.00-16.00
 • wtorek – piątek: 7.30-15.30

e-mail: starostwo@st.bialystok.wrotapodlasia.pl,

m.szerenos@st.bialystok.wrotapodlasia.pl
a.polinska@st.bialystok.wrotapodlasia.pl
m.wiszniewska@st.bialystok.wrotapodlasia.pl


Tryb odwoławczy

 • Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Starosty Powiatu Białostockiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Opłaty za odwołanie

 • brak

Uwagi

 • przed wydaniem pozwolenia na sprowadzenie i pochowanie trumny ze zwłokami/urny z prochami zza granicy wymagane jest uzyskanie pozytywnej opinii dotyczącej sprowadzenia zwłok, albo szczątków ludzkich zza granicy w drodze postanowienia wydanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku

Materiały

Wniosek
wniosek2.doc 0.04MB
Nabór wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Białostockiego
Karta Polaka
Poswiadczenie znalezienia rzeczy
Kombatanci i osoby represjonowane
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
{"register":{"columns":[]}}