W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Nieodpłatna pomoc prawna

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • Białystok: Budynek Poradni przy ul. Słonimskiej 15/1, lok.42 w Białymstoku

(poniedziałek - środa 8:00 -12:00, czwartek - piątek 12:30 -16:30)

 • Łapy: Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 15 (poniedziałek 11:00 - 15:00, wtorek – piątek 9:00 - 13:00)
 • Wasilków: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie, ul. Supraślska 21 (poniedziałek 8:00 - 12:00 czwartek 8:00 - 12:00)
 • Tykocin: Urząd Miejski w Tykocinie, ul. 11 Listopada 8
  (wtorek 9;00 - 13:00)
 • Czarna Białostocka: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, ul. Torowa 14a
  (środa 9:00 - 13:00, piątek 9:00 - 13:00)
 • Zabłudów: w budynku MOPS w Zabłudowie, przy ul. Mickiewicza 5
  (piątek 8:00 - 12:00)
 • Michałowo: w budynku Wodociągów w Michałowie, przy ul. Leśnej 1
  (środa 8:00 - 12:00)
 • Dobrzyniewo Duże: w budynku Urzędu Gminy w Dobrzyniewie Dużym, ul. Białostocka 25 (poniedziałek 9:00 - 13:00) 
 • Supraśl: w budynku MOPS w Supraślu, przy ul. Piłsudskiego 17
  (wtorek 11:00 - 15:00, czwartek 10:00 - 14:00)

 

Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

 • Choroszcz: przy ul. Sienkiewicza 42 w Choroszczy
  (poniedziałek - środa 8:00 -12:00, czwartek - piątek 12:30 -16:30)
 • Białystok: Budynek Poradni przy ul. Słonimskiej 15/1, lok.42 w Białymstoku
  (poniedziałek - środa 12:30 -16:30, czwartek - piątek 8:00 -12:00)

 

Zapisy telefoniczne od poniedziałku do piątku pod nr tel. 533 330 857 w godzinach:  
poniedziałek 8:00 - 16:00   wtorek – piątek 7:30 - 15:30 
e-mailowo: 
m.szerenos@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

m.wiszniewska@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

 

lub przez stronę internetową: https://zapisy-np.ms.gov.pl/

 

Istnieje możliwość skorzystania z dyżurów specjalistycznych utworzonych na terenie całego kraju – za pomocą środków porozumiewania się na odległość: 

https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/dyzury-specjalistyczne

Uchwała Nr 1479/2023 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 listopada 2023 roku

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu białostockiego.

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz Uchwały Nr 1431/2023 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 26 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu białostockiego uchwala się co następuje:

§ 1

 1. Dokonuje się wyboru oferty Caritas Archidiecezji Białostockiej z siedzibą w Białymstoku na realizację w roku 2024 zadań publicznych w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. Kwota przyznanej dotacji wynosi 204 735,96 zł.
 2. Uzasadnienie uchwały zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Z podmiotem, o którym mowa w § 1 ust. 1 zostanie zawarta umowa określająca zakres i warunki realizacji zadania publicznego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Białostockiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski - Starosta
Roman Czepe – Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Henryk Suchocki – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu

Załącznik do Uchwały Nr 1479/2023 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 listopada 2023 r.

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Białostockiego po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert o udzielenie dotacji na realizację w roku 2024 zadań publicznych w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, postanowił przyznać dotację podmiotowi, który został wymieniony w ww. uchwale oraz w wysokości zarekomendowanej przez Komisję.

Oferta rekomendowana przez Komisję spełniła wszystkie wymogi formalne oraz uzyskała najwięcej punktów (wykaz uzyskanej punktacji znajduje się w protokole).

Zarząd pozytywnie ocenił możliwość realizacji zadania określonego w przedłożonej ofercie. Wyłoniona oferta jest zgodna z celami, założeniami oraz zadaniem objętym otwartym konkursem ofert.

W związku z powyższym oferta spełnia wymogi określone w ustawie oraz w otwartym konkursie ofert.

Podpisał:
Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Materiały

Uchwała na 2024 rok
1431.docx 0.02MB
Załącznik na 2024 rok
1431​_załącznik-Ogłoszenie​_otwartego​_konkursu​_ofert​_na​_realizację​_w​_roku​_2024​_zadań​_publicznych.docx 0.04MB
załącznik - Wzór oferty na 2024 rok
załącznik​_-​_wzór​_oferta​_realizacji​_zadania​_na​_2024​_rok.docx 0.03MB
Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 2023
UCHWAŁA​_w​_sprawie​_ogłoszenia​_otwartego​_konkursu​_ofert​_-​_na​_2023​_r.docx 0.01MB
Załącznik - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych
załącznik-Ogłoszenie​_otwartego​_konkursu​_ofert​_na​_realizację​_w​_roku​_2023​_zadań​_publicznych.docx 0.04MB
Załącznik - wzór oferta realizacji zadania na 2023 rok
załącznik​_-​_wzór​_oferta​_realizacji​_zadania​_na​_2023​_rok.docx 0.03MB
Lista jednostek specjalistycznego poradnictwa 2023
lista​_jednostek​_specjalistycznego​_poradnictwa​_2023.docx 0.06MB
Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwie obywatelskim
informacja​_o​_nieodplatnej​_pomocy​_prawnej​_i​_poradnictwie​_obywatelskim​_i​_mediacji.docx 0.06MB
Uchwała nr 1133 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu
1133-​_w​_spr​_rozstrzygnięcia​_konkursu.pdf 0.32MB

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}