W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Załatwisz Online

Czy wiesz jakie sprawy możesz załatwić w Starostwie nie wychodząc z domu?

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI:

Korzystając z poczty tradycyjnej lub platformy EPUAP (wnioski powinny być podpisane podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym) :

 • Zgłosisz nabycie i zbycie pojazdu
 • Zgłosisz zmiany w wydanych uprawnieniach transportowych
 • Złożysz wniosek o wydanie zaświadczenia
 • Złożysz wniosek o wtórnik nalepki kontrolnej

Korzystając z poczty tradycyjnej złożysz wniosek o:

 • czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
 • zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego
 • przesłanie prawa jazdy (pierwsze pr. j., wtórnik)
 • wymianę dowodu rejestracyjnego
 • wymianę prawa jazdy
 • wtórnik karty pojazdu

KONTAKT: 857403901

m.szpakowska@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

WYDZIAŁ GEODEZJI KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI:

Korzystając z poczty elektronicznej lub poprzez geoportal powiatowy:

KONTAKT telefoniczny: 790 600 615

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA:

Korzystając z poczty tradycyjnej lub platformy EPUAP

(wnioski powinny być podpisane podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym) złożysz wniosek o:

 • wydanie zaświadczenia czy działki są objęte uproszczonym planem urządzania lasu (do notariusza)
 • wydanie wszelkich pozwoleń, zezwoleń, koncesji i innych decyzji związanych z ochroną środowiska, gospodarką odpadami, leśnictwem oraz wycinką drzew z działek będących własnością gminy
 • udostępnienie informacji o środowisku

Korzystając z poczty tradycyjnej złożysz wniosek o:

 • wydanie karty wędkarskiej
 • wydanie wszelkich pozwoleń, zezwoleń, koncesji i innych decyzji związanych z geologią
  KONTAKT: 857403903
   
 • podpisanie zawiadomienia o zamiarze pozyskania drewna
  KONTAKT: 857403978

m.ratynska@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY:

Korzystając z poczty tradycyjnej lub platformy EPUAP (wnioski powinny być podpisane podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym) złożysz wniosek o:

 • Wydanie zaświadczenia o dodatek mieszkaniowy
 • Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali

Korzystając z poczty tradycyjnej złożysz wniosek o:

 • Wydanie pozwolenia na budowę
 • Wydanie pozwolenia na rozbiórkę
 • Wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę
 • Wydanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę i zgłoszenia budowy (dotyczy: budynków mieszkalnych, sieci i kontenerowych stacji transformatorowych)
 • Zgłoszenie budów lub robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę
 • Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania
 • Udzielenie odstępstwa od warunków technicznych
 • Ostemplowanie dziennika budowy + dziennik budowy

KONTAKT: 730 200 137

k.kurzewska@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW:

Korzystając z poczty elektronicznej, tradycyjnej lub telefonicznie złożysz wniosek o:

 • Udzielenie porady prawnej z zakresu naruszeń praw Konsumenta
 • Wszczęcia postępowania mediacyjnego z zakresu naruszeń praw Konsumenta
 • Pomoc w prowadzeniu postępowań reklamacyjnych
 • Pomoc w odstąpieniu od umów konsumenckich w uzasadnionych przypadkach

KONTAKT: 85 740 39 95

prk@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

Przydatne informacje:

Link do e-PUAP

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na e-PUAP: /StarostwoPwB/SkrytkaESP

e-mail: starostwo@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

tel. 85  740-39-14

fax. 85  740-39-82

{"register":{"columns":[]}}