W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Bony na szkolenia

Konkurs na udzielenie bonu na szkolenia w ramach Poddziałania 3.2.1. 
Termin: 27.06.2023 r. Godz. 8:00 Limit osób: 110 osób maksymalna kwota dofinansowania: 9 tys. zł/os.
Osoby priorytetowe w naborze to: osoby w wieku 50 lat i więcej osoby w wieku poniżej 25 roku życia oraz osoby o niskich kwalifikacjach z terenu powiatu białostockiego

Konkurs na udzielenie bonu na szkolenia w ramach Poddziałania 3.2.2. 
Termin: 28.06.2023 r. Godz. 8:00 Limit osób: 15 osób maksymalna kwota dofinansowania: 15 tys. zł/os.
Osoby z terenu powiatu białostockiego

Obsługa uczestników: Biuro Obsługi w Białymstoku- Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych i w Sokółce. 

BONY NA SZKOLENIA – NOWY ADRES www.bonynaszkolenia.eu

Użytkownicy, którzy są już w projekcie po zalogowaniu się mogą odzyskać stare hasło lub ustawić nowe.
Nowi Użytkownicy rejestrują się wprowadzając swoje imię i nazwisko oraz adres mailowy.

 

Zmiany w finansowaniu kosztów kształcenia w ramach realizacji Projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – Subregion Białostocki 3.2.1_3.2.2”

Informacje z załączniku na dole strony ("Pismo z dnia 01.04.2022 do projektów zintegrowanych")

 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych w Partnerstwie z Powiatem Białostockim realizuje projekt zintegrowany

”Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – Subregion Białostocki 3.2.1”
nr WND-RPPD.03.02.01.-20-0007/20

oraz 

”Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – Subregion Białostocki 3.2.2”
nr WND-RPPD.03.02.02.-20-0007/20

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III Kompetencje i Kwalifikacje

Wartość projektu: 33 376 945,80 zł

CEL

Podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych pracujących, bezrobotnych oraz biernych zawodowo z terenu subregionu białostockiego (m. Białystok, powiat białostocki oraz powiat sokólski) poprzez wzrost uczestnictwa w kształceniu ustawicznym.

MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI PROJEKTU

Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2020 r. do 28.02.2023 r. na terenie:

 • Miasta Białystok
 • Powiatu Białostockiego 
 • Powiatu Sokólskiego 

INFORMACJE O PROJEKCIE

Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje, 

Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu.

Poddziałanie 3.2.1 „Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki”

 • Szkolenia i Kursy w zakresie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK)
 • Szkolenia i Kursy językowe
 • Studia podyplomowe 
 • Kursy Kompetencji Ogólnych

Do kogo skierowany jest Projekt:

 • Bon może uzyskać osoba pełnoletnia (18 +) bez względu na status: pracująca czy bezrobotna.  Preferencje przewidziane są dla osób 50+ lub osób nie posiadających wykształcenia wyższego. 
 • Bon szkoleniowy z poddziałania 3.2.1 RPO to max. 9 tys. zł/os (można otrzymać kilka bonów na poszczególne szkolenia/kursy/studia podyplomowe do łącznej kwoty 9 tys. zł/os. dofinansowania).  Wkład własny uczestnika: min. 15%

Poddziałanie 3.2.2 „Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych”

 • Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ)
 • Kursy Umiejętności Zawodowych (KUZ)
 • Kurs Zawodowy zakończony egzaminem zewnętrznym

Do kogo skierowany jest Projekt:

 • Bon może uzyskać osoba pełnoletnia (18 +) bez względu na status: pracująca czy bezrobotna.  Preferencje przewidziane są dla osób zamieszkujących tereny wiejskie.
 • Bon szkoleniowy z działania 3.2.2 RPO to max. 15 tys. zł. /os. (można otrzymać kilka bonów na poszczególne kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, kursy zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym, do łącznej kwoty 15 tys. zł/os. dofinansowania).  Wkład własny uczestnika: min. 15%

Harmonogram działań

01.09.2020- 30.06.2023

Projekt grantowy tzw. „Bon na szkolenie” obejmuje:

 • wdrożenie Portalu Kariery 
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe
 • dystrybucja bonów szkoleniowych

Warunkiem udziału w Projekcie jest

 1. rejestracja w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ 
 2. rejestracja i wysłanie zgłoszenia na Portalu Kariery www.bonynaszkolenia.eu

KONTAKT

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

ul. Brukowa 28 lok. 4, Białystok

tel. (085) 675 00 17, 601 241 828

e-mail: bony@fir.org.pl

poniedziałek – piątek: 8:00 – 16:00

 

Biuro Obsługi (BO) Białystok:

Starostwo Powiatowe

ul. Borsucza 2, Białystok

poniedziałek: 8:00 – 16:00

wtorek – piątek 7:30-15:30

bony@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

tel. 533 334 041

tel. 533 334 042

 

Biuro Obsługi (BO) Sokółka: 

Ul. Grodzieńska 1, piętro I, Sokółka

Tel: 729 925 170

poniedziałek – piątek: 8:00 – 16:00

Materiały

Wniosek o przyznanie bonu
S​_Wniosek​_o​_przyznanie​_bonu​_(1).pdf 0.68MB
Umowa trójstronna
S​_Umowa​_trojstronna.pdf 1.43MB
Oświadczenie uczestnika
S​_Oswiadczenie​_uczestnika​_ost.pdf 0.60MB
Kwestionariusz Zgłoszeniowy
S​_Kwestionariusz​_zgloszeniowy​_ost.pdf 0.89MB
Deklaracja Uczestnictwa
P​_S​_Deklaracja​_uczestnictwa​_ost.pdf 0.70MB
Regulamin​_aktualizacja​_03062022
Regulamin​_rekrutacji​_i​_uczestnictwa​_w​_Projektach​_v​_03-06-2022.pdf 0.60MB
Indywidualny Planer Kariery
P​_Indywidualny​_Planer​_Kariery​_ost.pdf 0.64MB
Bilans uczestnictwa w projekcie
p​_Bilans​_uczestnictwa​_w​_projekcie​_ost.pdf 0.60MB
Pismo z dnia 01.04.2022 do projektów zintegrowanych!
PISMO​_Z​_DN​_01042022​_do​_projektów​_zintegrowanych1173.pdf 0.07MB
Oświadczenie Starosty
0244​_001pop.pdf 0.07MB
{"register":{"columns":[]}}