W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Bony na szkolenia

Konkurs na udzielenie bonu na szkolenia w ramach Poddziałania 3.2.2.

Termin: 17.09.2021r.
Godz. 8:00

 

Maksymalna kwota dofinansowania: 9 tys. zł/os.

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych w Partnerstwie z Powiatem Białostockim realizuje projekt zintegrowany

”Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – Subregion Białostocki 3.2.1”
nr WND-RPPD.03.02.01.-20-0007/20

oraz 

”Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – Subregion Białostocki 3.2.2”
nr WND-RPPD.03.02.02.-20-0007/20

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III Kompetencje i Kwalifikacje

Wartość projektu: 33 376 945,80 zł

CEL

Podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych pracujących, bezrobotnych oraz biernych zawodowo z terenu subregionu białostockiego (m. Białystok, powiat białostocki oraz powiat sokólski) poprzez wzrost uczestnictwa w kształceniu ustawicznym.

MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI PROJEKTU

Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2020 r. do 28.02.2023 r. na terenie:

 • Miasta Białystok
 • Powiatu Białostockiego 
 • Powiatu Sokólskiego 

INFORMACJE O PROJEKCIE

Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje, 

Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu.

Poddziałanie 3.2.1 „Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki”

 • Szkolenia i Kursy w zakresie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK)
 • Szkolenia i Kursy językowe
 • Studia podyplomowe 
 • Kursy Kompetencji Ogólnych

Do kogo skierowany jest Projekt:

 • Bon może uzyskać osoba pełnoletnia (18 +) bez względu na status: pracująca czy bezrobotna.  Preferencje przewidziane są dla osób 50+ lub osób nie posiadających wykształcenia wyższego. 
 • Bon szkoleniowy z poddziałania 3.2.1 RPO to max. 9 tys. zł/os (można otrzymać kilka bonów na poszczególne szkolenia/kursy/studia podyplomowe do łącznej kwoty 9 tys. zł/os. dofinansowania).  Wkład własny uczestnika: min. 15%

Poddziałanie 3.2.2 „Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych”

 • Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ)
 • Kursy Umiejętności Zawodowych (KUZ)
 • Kurs Zawodowy zakończony egzaminem zewnętrznym

Do kogo skierowany jest Projekt:

 • Bon może uzyskać osoba pełnoletnia (18 +) bez względu na status: pracująca czy bezrobotna.  Preferencje przewidziane są dla osób zamieszkujących tereny wiejskie.
 • Bon szkoleniowy z działania 3.2.2 RPO to max. 15 tys. zł. /os. (można otrzymać kilka bonów na poszczególne kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, kursy zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym, do łącznej kwoty 15 tys. zł/os. dofinansowania).  Wkład własny uczestnika: min. 15%

Harmonogram działań

01.09.2020- 28.02.2023

Projekt grantowy tzw. „Bon na szkolenie” obejmuje:

 • wdrożenie Portalu Kariery 
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe
 • dystrybucja bonów szkoleniowych

Warunkiem udziału w Projekcie jest

 1. rejestracja w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ 
 2. rejestracja i wysłanie zgłoszenia na Portalu Kariery www.bonynaszkolenia.pl

KONTAKT

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

ul. Brukowa 28 lok. 4, Białystok

tel. (085) 675 00 17, 601 241 828

e-mail: bony@fir.org.pl

poniedziałek – piątek: 8:00 – 16:00

 

Biuro Obsługi (BO) Białystok: 

ul. Brukowa 28 lok. 4, Białystok

tel. (085) 675 00 17, 601 241 828

e-mail: bony@fir.org.pl

poniedziałek – piątek: 8:00 – 16:00

 

Biuro Obsługi (BO) Białystok: 

Starostwo Powiatowe 

ul. Borsucza 2, Białystok

poniedziałek – piątek: 8:00 – 16:00

tel. 533 334 041

tel. 553 334 042

bony@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

 

Biuro Obsługi (BO) Sokółka: 

Ul. Grodzieńska 1, piętro I, Sokółka

Tel: 729 925 170

poniedziałek – piątek: 8:00 – 16:00

Materiały

Wniosek o przyznanie bonu
S​_Wniosek​_o​_przyznanie​_bonu​_(1).pdf 0.68MB
Umowa trójstronna
S​_Umowa​_trojstronna.pdf 1.43MB
Oświadczenie uczestnika
S​_Oswiadczenie​_uczestnika​_ost.pdf 0.60MB
Kwestionariusz Zgłoszeniowy
S​_Kwestionariusz​_zgloszeniowy​_ost.pdf 0.89MB
Deklaracja Uczestnictwa
P​_S​_Deklaracja​_uczestnictwa​_ost.pdf 0.70MB
Regulamin
P​_Regulamin.pdf 1.47MB
Indywidualny Planer Kariery
P​_Indywidualny​_Planer​_Kariery​_ost.pdf 0.64MB
Bilans uczestnictwa w projekcie
p​_Bilans​_uczestnictwa​_w​_projekcie​_ost.pdf 0.60MB
{"register":{"columns":[]}}