W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji

Ewidencja klubów sportowych

Ewidencja uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2020 r. poz. 2261 t.j.)
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133 t.j.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 t.j.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 t.j.)
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki w sprawie ewidencji klubów sportowych z dnia 18 października 2011 r. (Dz.U. z 2011, Nr 243, poz.1449)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz.U. z 2011, Nr 14, poz. 67)

Wymagane wnioski

 • wniosek o wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych – wniosek 1
 • wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych – wniosek 2
 • wniosek o wykreślenie z ewidencji uczniowskich klubów sportowych – wniosek 3
 • wniosek o wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej – wniosek 4
 • wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji klubów sportowych – wniosek 5
 • wniosek o wykreślenie z ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej – wniosek 6

Wymagane załączniki

 • Wpis do ewidencji: 
  • protokół z Zebrania Założycielskiego wraz z uchwałami, 
  • lista członków założycieli, 
  • lista obecności,
  • statut w 2 egzemplarzach,  
  • opłata skarbowa w wys. 10 zł.
 • Wydanie zaświadczenia:
  • opłata skarbowa w wys. 17 zł.
 • Wykreślenie z ewidencji: 
  • protokół z Walnego Zebrania Członków wraz z uchwałami,
  • lista obecności na Walnym Zebraniu Członków,
  • opłata skarbowa w wys. 10 zł.

Dokumenty do wglądu

 • brak

Opłaty

 • opłata skarbowa w wysokości 10 zł za wydanie decyzji
 • opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia 17 zł

Termin załatwienia sprawy

 • miesiąc

Miejsce załatwienia sprawy

 • 15-569 Białystok, ul. Borsucza 2, pok. 313 
  tel. 85 7403996
  Pracownik: Magdalena Korolczuk

Godziny pracy

 • poniedziałek: 8.00-16.00
 • wtorek – piątek: 7.30-15.30

e-mail: starostwo@st.bialystok.wrotapodlasia.pl


Tryb odwoławczy

 • Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Starosty Powiatu Białostockiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Opłaty za odwołanie

 • brak

Uwagi

 • opłatę skarbową płatną gotówką można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Białymstoku lub przelewem za pośrednictwem banków bądź Poczty na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Białymstoku - Bank Pekao S.A. O/Białystok 
  26 1240 5211 1111 0010 3553 3132

Materiały

Wniosek1
Wniosek​_1.doc 0.04MB
Wniosek 2
Wniosek​_2.docx 0.02MB
Wniosek 3
Wniosek​_3.doc 0.04MB
Wniosek 4
Wniosek​_4.doc 0.04MB
Wniosek​_5
Wniosek​_5b.docx 0.02MB
Wniosek 6
Wniosek​_6.doc 0.04MB
Ewidencja stowarzyszenia zwykłego

Ewidencja stowarzyszenia zwykłego

Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2020 r. poz. 2261 t.j.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 t.j.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 t.j.)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

Wymagane wnioski

 • wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych – wniosek 1
 • wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych – wniosek_2
 • wniosek o wykreślenie z ewidencji stowarzyszeń zwykłych – wniosek 3

Wymagane załączniki

 • Wpis do ewidencji: 
  • protokół z Zebrania Założycielskiego wraz z uchwałami, 
  • lista członków założycieli, 
  • lista obecności,
  • regulamin stowarzyszenia zwykłego,  
  • dane osobowe przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie.
 • Wydanie zaświadczenia:
  • opłata skarbowa w wys. 17 zł.
 • Wykreślenie z ewidencji: 
  • protokół z zebrania wraz z uchwałami,
  • lista obecności.

Dokumenty do wglądu

 • brak

Opłaty

 • opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia 17 zł

Termin załatwienia sprawy

 • miesiąc

Miejsce załatwienia sprawy

 • 15-569 Białystok, ul. Borsucza 2, pok. 313 
  tel. 85 740 39 96
  Pracownik: Magdalena Korolczuk

Godziny pracy

 • poniedziałek: 8.00-16.00
 • wtorek – piątek: 7.30-15.30

e-mail: starostwo@st.bialystok.wrotapodlasia.pl
 

Tryb odwoławczy

 • brak

Opłaty za odwołanie

 • brak

Uwagi

 • opłatę skarbową płatną gotówką można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Białymstoku lub przelewem za pośrednictwem banków bądź Poczty na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Białymstoku - Bank Pekao S.A. O/Białystok 
  26 1240 5211 1111 0010 3553 3132

Materiały

Wniosek 1
Wniosek​_1.doc 0.04MB
Wniosek 2
Wniosek​_2.docx 0.02MB
Wniosek 3
Wniosek​_3.doc 0.04MB
Dotacje dla Gmin
Konkursy ofert w sferze kultury
Konkursy ofert w sferze sportu
{"register":{"columns":[]}}