W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Nagrody prezydenta miasta/wykorzystanie herbu miasta

Chełmianin Roku
Nagroda im. Kazimierza Andrzeja Jaworskiego
Wykorzystanie herbu miasta Chełm

Wniosek powinien być złożony w Urzędzie Miasta na 30 dni przed planowanym terminem przedsięwzięcia objętego patronatem, w trakcie którego wykorzystywany będzie herb miasta Chełm.

Materiały

Wniosek o wyrażenie zgody na używanie herbu Miasta Chełm
Wniosek​_o​_wyrażenie​_zgody​_na​_używanie​_herbu​_Miasta​_Chełm.pdf 0.07MB

Opłaty

Brak

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Promocji, Kultury i Sportu

ul. Strażacka 2

Kontakt

82 565 01 58

Zdjęcia (1)

Ambasador Miasta Chełm

Ambasador Miasta Chełm

Zgłoszenia będą przyjmowane od 26 września do 10 października 2022 roku. Tytuł ten jest przyznawany osobom fizycznym, stowarzyszeniom, fundacjom, związkom wyznaniowym oraz organizacjom społeczno-politycznym w kraju lub za granicą, szczególnie zasłużonym dla Miasta Chełm. Ponadto Tytuł może być nadawany obywatelom Polski i cudzoziemcom, za zasługi dla Miasta Chełm, wybitne osiągnięcia oraz postawę życiową stanowiącą wzór do naśladowania. Może być nadany tej samej osobie fizycznej lub podmiotowi tylko raz, chyba że szczególne okoliczności będą przemawiać za ponownym uhonorowaniem Tytułem. Może być nadany również pośmiertnie, za zgodą rodziny zmarłego.

Kandydatów do Tytułu może zgłosić każdy - osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające zdolności prawnej posiadające zdolność prawną, inne podmioty, w tym zagraniczne, Prezydent Miasta Chełm, Przewodniczący Rady Miasta, kluby radnych, radni Miasta Chełm, stowarzyszenia, fundacje, związki wyznaniowe oraz inne organizacje społeczno-polityczne.

Gdzie złożyć wniosek?

Formularz wniosków zgłoszeniowych można pobrać w Biurze Obsługi Interesanta (parter budynku), w Departamencie Promocji, Kultury i Sportu , jak również ze strony internetowej urzędu (w sekcji "Materiały" poniżej).

Wypełnione wnioski można składać w Biurze Obsługi Interesanta lub w Departamencie Promocji, Kultury i Sportu (ul. Strażacka 2, II piętro budynku, wejście od parkingu) lub przesłać pocztą na adres urzędu (ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm).

Materiały

Ambasador Miasta Chełm - regulamin i klauzula RODO
Ambasador​_Miasta​_Chełm​_-​_regulamin.pdf 0.18MB
Ambasador Miasta Chełm - wniosek
Wniosek​_Ambasador​_Miasta​_Chełm.pdf 0.11MB
{"register":{"columns":[]}}